Menu Sluiten

Nieuwsbieven

Hieronder vindt u de laatste nieuwsbrieven. Door er op te klikken kunt u deze nog eens lezen.

 

 

Wilt u eerdere exemplaren van de ONS nog eens inzien, klik dan op de site van KBO Brabant.

Bijdragen van leden

Op deze pagina vindt u bijdragen van leden, die in onze nieuwsbrieven werden opgenomen. Om deze te kunnen lezen klikt u hier op bijdragen. Veel leesplezier.

 

Recepten

Iedere maand verzorgd Simon v.d. Steen een nieuw toepasselijk recept. Klik op overzicht om deze te kunnen volgen.

 

Nieuws

Overleden leden van onze KBO  

Wij gedenken hierbij de overleden leden van de afgelopen maand:

  • Annie van de Sande-van Overdijk,
  • Els van de Heuvel-Scherders,
  • Anneke van Gerven-Schoenmakers,

Het bestuur zou het fijn vinden als u ons doorgeeft wanneer leden zijn overleden, wij kunnen hieraan dan aandacht besteden. Ook horen wij graag als u bent verhuisd.

Dagtochten

Sinds kort is de mogelijkheid opengesteld om deel te nemen aan excursiereizen van de KBO-Best. Hierbij geldt wel de voorwaarde:
Wie het eerst komt, het eerst maalt!
De dagtochten in 2023 waarvoor men zich nog kan aanmelden zijn:
* 18 april          Keukenhof
* 16 mei            Chocolade-atelier Noppen en glasblazerij in Leerdam
* 13 juni            Rotterdam en bezoek SS Rotterdam
* 13 juli             Kasteeltuinen Arcen en Kevelaer
* 12 sept           Vlissingen en Domburg
Wenst men deel te nemen aan een van de excursies dan dient men zich aan te melden via de KBO-Best. Kijk voor meer informatie op www.kbobest.nl of bel 06-23 90 81 88.
De door Best georganiseerde reizen vertrekken vanuit Best. Men dient zelf vervoer van/naar Best te regelen. Zijn er veel aanmeldingen vanuit Oirschot, dan kunnen we bekijken of het mogelijk is dat men in Oirschot op een centraal punt kan opstappen.

Meiviering

Op dinsdag 9 mei is er weer de jaarlijkse Meiviering van de KBO bij de apel van de H. Eik.
Deze viering is om 13.30 uur met als voorganger pastor Spijkers.
Na afloop is er koffie/thee in de Ontmoeting van ons gebouw.

 

 

KLASSIEKE MUZIEK VAN JARMILA PAVEL VOORJAAR 2023(onder tab nieuws)
Doordat er voor de nieuwe cursus ‘Klassiek Muziek’ helaas te weinig mensen zich hebben opgegeven, hebben besloten de cursus voor het voorjaar 2023 te annuleren. Mocht er in het najaar hernieuwde belangstelling zijn, dan wordt bekeken (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) of de cursus opnieuw zal worden aangeboden.


60+ informatiemarkt in Oirschot
Gezond en gelukkig oud worden, het centrale thema van de 60+ informatiemarkt in Oirschot.

Op zaterdag 18 maart in Oirschot tussen 10.00 – 16.00 uur staan er verschillende kramen waar je terecht kunt voor informatie over:

  • hoe blijf ik actief en fit
  • wonen – hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
  • ontwikkelingen op het gebied van zorg
  • (vrije) Tijdsbesteding.
    Wil je meer informatie, loop gerust binnen, de toegang is gratis.

waar: 18 maart – Café zaal het Vrijthof – Molenstraat 6 Oirschot

 

Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 14 februari j.l. is de algemene ledenvergadering gehouden bij ’t Zand in Oirschot.
In totaal werden 81 leden verwelkomd waarvan de eersten al ruimschoots op tijd in de zaal aanwezig waren.
Om 13:30 uur werd de vergadering door voorzitter Bert Meijer geopend, waarna een korte toespraak volgde van Pastoor Spooren. Hierna werd het jaarverslag over 2022 voorgelezen door Jan de Vet waarna Harrie van Nunen voor de laatste maal de financiële verslaglegging van de KBO en de Kringloopwinkel presenteerde.
Na goedkeuring door de kascommissie en benoeming van nieuwe commissieleden werd door de voorzitter een wijziging van de statuten KBO-Oirschot nader toegelicht.
De vermelding dat de contributie voor 2023 gehandhaafd blijft op € 22,50 werd met applaus beantwoord.
De jaarlijkse schenking aan een ‘goed’ doel was dit jaar bestemd voor museum de ‘Vier Quartieren’ in Oirschot.
Ook dit jaar waren enkele bestuursleden aftredend en opnieuw benoembaar. Zowel Leo van Loon als Simon van der Steen werden met meerderheid van stemmen herkozen.
Aftredend penningmeester Harrie van Nunen was niet meer herkiesbaar. Zijn functie wordt vanaf heden overgenomen door Harry Rutten. Deze zal zich binnenkort in onze Nieuwsbrief voorstellen.
Na het stellen van enkele rondvragen werd de algemene ledenvergadering om 16:00 uur gesloten.

 

Aftreden penningmeester Harrie van Nunen 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 14 februari heeft Harrie van Nunen, na een duur van 18 jaren,  afscheid genomen als penningmeester van de KBO afdeling Oirschot.
Harrie blijkt een echte verenigingsman, gezien zijn langdurige bestuurstaken binnen verschillende verenigingen (Gilde, Scouting, Kerk, etc.).
Harrie heeft zijn taken oprecht en stipt uitgevoerd ondanks de vele veranderingen in de organisatie. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. 

Dit bracht natuurlijk veel werk met zich mee, maar door de gedrevenheid van Harrie, zijn deze zaken naar volle tevredenheid uitgevoerd.
Naast de financiële administratie was Harrie al die tijd ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie van KBO-Oirschot met bijna 1160 leden.

Sinds enige tijd heeft Harrie aangegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen vanwege persoonlijke omstandigheden, reden voor het bestuur om direct uit te kijken naar een opvolger. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we Harry Rutten bereid hebben gevonden de functie van Harrie van Nunen over te nemen. Meer hierover kunt u lezen in één van de volgende edities van de Nieuwsbrief.

Voor zijn verdiensten voor de KBO-Oirschot heeft Harrie van Nunen, uit handen van onze voorzitter Bert Meijer de zilveren speld van verdienste van KBO-Brabant ontvangen. Deze ging vergezeld van een bijbehorende oorkonde terwijl de echtgenote van Harrie (Martha) een mooie bos bloemen kreeg overhandigd.

Na afloop van deze ceremonie werden Harrie en Martha als klap op de vuurpijl bovendien nog eens vergast op een toepasselijk lied. De tekst hiervan was speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door bestuurslid Jan de Vet en het lied werd luidkeels en enthousiast meegezongen door de aanwezigen onder begeleiding van de accordeonist, tezamen met een aantal van de leden, van liederentafel Santé. Na afloop ontving Harrie een klein fotoboekje met herinneringen uit zijn KBO-bestuur verleden en met een fraaie uitdraai van de tekst van het voor hem geschreven en gezongen lied.

“Bedankt Harrie voor jouw inzet en betrokkenheid”.