Nieuws in het kortAgenda

Wlt u snel weten welke activiteiten er deze maand binnen onze vereniging zijn, klik dan op de agenda voor een compleet overzicht.
 

 

 

         


Mo(nu)ment in het groen.

Sinds enige tijd ben ik lid van de adviesraad Zorg en Samenleving, dit als afgevaardigde van onze KBO. Onze KBO die als een van hun speerpunten heeft dat we op moeten komen voor de belangen van de ouderen in onze samenleving.
Afgelopen zomer moest een mevrouw, zijnde een niet oudere in het centrum van Amsterdam noodgedwongen haar behoefte doen in een steegje omdat er geen openbare toilet voorhanden was, en toen ze daarvoor verbaliseerd werd ontstond er een brede maatschappelijke discussie over het ontbreken van deze toch soms noodzakelijke voorziening. Tot op heden is de politiek er nog niet uit, ik intussen wel…

Nu ben ik daarover gaan nadenken en kom tot de ontdekking dat er in ons toeristendorp zoals Oirschot toch genoemd wordt, eigenlijk een duidelijke behoefte is aan zo’n openbare voorziening. Ons mooi dorp, wat door onze B&W, VVV en uitbundige Horeca-uitspanningen in de regio zich aanmeet als zijnde een “Monument in het groen” waar de mensen vanuit alle windstreken via een ”Groene Corridor” zich uitgenodigd zou moeten voelen heeft op een enkele horecavoorziening na geen gewone toegankelijke toiletvoorziening.
Bij sommige horecazaken is het voor normale valide mensen al moeilijk om het toilet te bereiken, men moet daar naar boven of naar beneden via een soms moeilijke trap, wat voor de ouderen een soms moeilijk obstakel is, en als men dan ook nog op een rollator of scootmobiel aangewezen is, is het helemaal onmogelijk voor een normaal toiletbezoek.
De ouderen, waar wij als KBO zich dan ook sterk voor maken dat ze normaal aan de maatschappij moeten kunnen deelnemen en aangezien dat er elk jaar meer ouderen bijkomen de komende jaren, is de verwachting dat zij ook massaal met de fiets of ander vervoermiddel naar ons mooie dorp komen om het te bezichtigen en een drankje te doen.

Veel van deze ouderen hebben te maken met een of meer lichamelijke ongemakken, we noemen blaas, darm of prostaatproblemen of kunnen zich moeilijker bewegen. Omdat er steeds meer ouderen komen die mobiel blijven, (en blij zijn natuurlijk dat ze dat nog kunnen) blijven enkele normale maatschappelijke voorzieningen achter. Men kan niet ineens van iedere Horecaondernemer verwachten dat hij zijn toiletvoorziening al dan niet normaal bereikbaar gaat maken en dat dan als openbaar toilet aanbiedt aan iedere voorbijganger of bezoeker van het dorp. Ik wil mij sterk maken in onze adviesraad om deze maatschappelijke, in deze tijd zeer noodzakelijke voorziening te kunnen laten realiseren in ons dorp. In deze samenleving gaat het erop lijken dat een hond een betere voorziening heeft om zijn behoefte te doen dan de mens, die soms ook een zeer hoge nood kan hebben, zeker als men tot de ouderen behoort. Ik hoop dat ik me niet een Don Quichot moet gaan voelen om met dit betoog tegen de ambtelijke molens moet gaan strijden voor een voorziening die belangrijk is voor iedere medemens, want we blijven allemaal moeten op zijn tijd. Tot die tijd moeten de genoemde ouderen (en anderen natuurlijk ook) bij gebrek aan een deugdelijke voorziening hun mo(nu)ment soms in het groen blijven doen.

Jan van de Schoot
Voorzitter KBO-Oirschot

 

 Lintje voor Bertha Erven-Verhagen

OIRSCHOT - Bertha Erven-Verhagen heeft woensdagmiddag een lintje gekregen.

De koninklijke onderscheiding werd haar opgespeld door Piet Machielsen, locoburgemeester van de gemeente Oirschot, tijdens de jaarvergadering van de KBO, afdeling Oirschot.
Mevrouw Erven (80) is voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt daarmee waardering voor tal van vrijwillige activiteiten. Tien jaar lang zette zij zich in voor Veilig Verkeer Nederland, afdeling Oirschot, onder meer als penningmeester en seniorenadviseur. Nog altijd is ze secretaris van de KBO, dat in Oirschot dertienhonderd leden telt. Ook helpt ze mee met de organisatie van allerlei activiteiten.
Tenslotte is mevrouw Erven al sinds 2007 belastinginvulhulp bij Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant. Deze stichting behartigt de belangen van senioren in Brabant.