Kringloopwinkel
Wie zich als vrijwilliger wil aanmelden voor de Kringloopwinkel kan terecht bij
Leo van Loon
telefoon 0499 - 57 16 59 of
06-36481354

Overig vrijwilligerswerk
Wie zich wil aanmelden voor overig vrijwillgerswerk kan een mail sturen of contact opnemen met:
Leo van Loon of een van de andere bestuursleden.

 

 

 

Veel KBO-leden, maar ook niet-leden, zetten zich in voor anderen met vrijwilligerswerk. De een doet wat meer, een ander wat minder, maar allemaal met veel inzet en enthousiasme.

Vrijwilligers zorgen o.a. voor:

Het bestuur is alle vrijwilligers zeer dankbaar voor het werk dat zij verrichten!