Aanmelden als lid van KBO Oirschot kan via:
. Contact
. door een mail
. telefonisch 0499 - 57 16 59

 

 

 

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) is een belangenorganisatie van en voor senioren.

De afdeling KBO Oirschot is een vereniging waar personen vanaf 50 jaar lid van kunnen worden. KBO Oirschot heeft een eigen bestuur en heeft momenteel ongeveer 1100 leden. Het is de grootste vereniging van de gemeente Oirschot.

Er is nog een tweede afdeling van de KBO in onze gemeente namelijk Beers Vitaal (Oost-West- en Middelbeers) .

KBO Oirschot zorgt op veel manieren voor belangenbehartiging. Leden kunnen cursussen volgen, aan activiteiten deelnemen en komen op een gemakkelijke manier tot sociale contacten met anderen. Er wordt ondersteuning gegeven door ouderenadviseurs en er wordt hulp geboden bij het invullen van belastingaangiften en  het aanvragen van zorg- en huurtoeslag.

Het bestuur wil graag op de hoogte gehouden worden van bijzondere gebeurtenissen zoals een gouden bruiloft, een overlijden of een ziekenhuisopname om een blijk van medeleven te kunnen geven door indien gewenst aanwezig te zijn of anders een kaart te sturen.

Alle leden krijgen maandelijks de Nieuwsbrief met de maandagenda thuis bezorgd samen met het blad "Ons".