De jaarvergadering in beeld
 

 

 

Jaarvergadering 12 februari 2014

In een volle zaal in ‘t Zand werd op 12 februari de jaarvergadering van KBO Oirschot gehouden. Voorzitter Frans Broekmans heet iedereen welkom en vertelt dat bestuurslid Marietje van der Heijden ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. Verder dat het een bijzonder jaar was. Dit betreft de verhuizing die uiteraard voorzien was, maar ook het onvoorziene ongeval van zijn vrouw Lidy met de gevolgen daarvan. Hij herinnert allen nog eens aan de medewerking van tientallen vrijwilligers en de geweldige opening van het nieuwe gebouw. De crisis zorgt er voor dat ook de KBO de vinger aan de pols moet blijven houden.

Pastoor Spijkers houdt zich aan de afspraak kort iets te vertellen. Omdat de vastenactie van 2013 mede dankzij hulp van KBO-leden een succes was, vraagt hij opnieuw om hulp bij het rondbrengen van de enveloppen. De actie wordt in 2014 gehouden voor drie projecten in Indonesië waardoor veel kinderen geholpen kunnen worden met fysiotherapie, goede voeding en een internaat zonder lekkage.

Wethouder Willy Evers spreekt namens de gemeente zijn waardering uit voor de KBO in Oirschot. Mensen die betrokken zijn bij de gemeente en bij elkaar, een goede basis voor de toekomst. Goede woorden heeft hij over de band met de zustergemeenschap in Westerlo. En… de politiek moet de KBO als een serieuze partner zien! Overigens gaat hij zelf de politiek verlaten en weer volledig in de zorg werken.
Daarna komt het talent van Willy Evers als cabaretier boven als hij het verhaal vertelt hoe hij als 19-jarige tijdens zijn opleiding stage ging lopen in een verpleeghuis en daar een oudere dame moest wassen. Lachsalvo’s klinken door de zaal en iedereen genoot van deze lange anekdote.

Het jaarverslag van 2012 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
Secretaris Bertha Erven leest dit jaar gelukkig weer zelf het door haar gemaakte jaarverslag van 2013 voor en meldt dat er op dit moment 1246 leden zijn, een aantal dat nog jaarlijks toeneemt. Er volgt een luid applaus met bewondering voor de inzet van Bertha.

Vervolgens toont penningmeester Harrie van Nunen het financieel verslag van 2013 en de begroting van 2014 en geeft een korte toelichting. Hij meldt dat de Stichting Activiteiten opgeheven wordt en dat het restant naar de Vereniging KBO overgemaakt wordt. De kascontrolecommissie geeft haar goedkeuring. De contributie voor lidmaatschap blijft Є 20.

De jaarlijkse donatie gaat dit jaar met een bedrag van Є 500 naar Erpel en Klets, een kook- en eetgroep voor 65-plussers. De cheque wordt door Helen de Gram aangenomen.

Tiny van de Wittenboer neemt afscheid van het bestuur en Leo van Loon neemt zijn plaats in. Tiny wordt door Kees Smits toegesproken als een goedlachse echte Oirschottenaar die van aanpakken weet en niet van klagen weet, ‘dat doen anderen maar’. Hij krijgt een zilveren speld met oorkonde.
Ook voorzitter Frans Broekmans gaat na dit extra jaar i.v.m. de nieuwe locatie nu toch echt het bestuur verlaten. Kees bedankt hem voor zijn enorme inzet en capaciteiten. Frans wist mensen bij elkaar te houden ook in lastige situaties. Geen verrassing dat ook Frans de zilveren speld en oorkonde krijgt, Hij heeft het verdiend!
Er is een nieuwe voorzitter gevonden, Jan van de Schoot, die het een uitdaging vindt om Frans op te volgen. Frans overhandigt hem de voorzittershamer.

Voordat de vergadering gesloten wordt, wil de heer Jansen nog even wat zeggen in de rondvraag. Hij bedankt Frans Broekmans en wenst Jan van de Schoot veel succes.

1

 

1

  33