Aanmelden
U kunt zich ook aanmelden door een email te sturen.

 

 

 


Leeskring

De leesclub van KBO Oirschot komt van september t/m mei eenmaal per maand op vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur bijeen om een boek te bespreken. Zowel van Nederlandse als van buitenlandse auteurs, maar altijd in het Nederlands geschreven. Soms is het boek pas verschenen, maar het kan ook een klassieker zijn. Voorafgaand aan het seizoen wordt een lijst vastgesteld van de negen boeken die aan bod komen. Geen streekromans of Bouquetreeks-boekjes, wel goed leesbare en niet al te ingewikkelde literatuur. We praten over onderwerp, thema, motto, visie, opbouw, stijl en nog veel meer. Ook de schrijver komt ter sprake. Heel boeiend is het ook om ieders eigen mening over het boek te horen. Het geeft vaak een andere blik op het boek en er valt veel te leren van elkaar.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Nita Verhoeven (0499 - 57 35 67). De leeskring is toegankelijk voor leden van KBO Oirschot, maar ook niet-leden zijn welkom.

De kosten zijn € 2 per keer waarvoor u ook nog koffie aangeboden krijgt.
Boeiend, leerzaam en ook nog gezellig!


Lezing van Marlene Lunter georganiseerd door de leeskring
Op 31 augustus 2012 was Marlene Lunter van het Literair Bureau uitgenodigd een lezing te houden voor de leeskring van KBO Oirschot met als onderwerp ‘De lust tot lezen’.

Zij vertelde hoe je als mens groeit door het lezen van romans en verhalen en over de verandering van de waardering voor lezen door de eeuwen heen. Samen met de deelnemers werd een lijst samengesteld van leesmotivaties. Ook kwam ter sprake waarom vrouwen meestal betere lezers zijn dan mannen en waarom ruim 80% van de lezers bestaat uit vrouwen. En dat voorlezen en lezen belangrijk is voor kinderen, bovendien ‘zien lezen, doet lezen’.

Na wat opmerkingen over een aantal boeken noemde Marlene mooie uitspraken van twee schrijvers. Renate Dorrestein zei ooit: “Mijn lezers zijn mijn bondgenoten. Pas dan heeft mijn boek een waarde” en A.F.Th. van der Heijden stelde: “Elk boek is eigenlijk een doos vol dode woorden, totdat een lezer zich bereid toont ze met zijn ogen tot leven te wekken”.

Tenslotte kregen we tien tips mee om een boek nog beter te kunnen lezen.
Mede dankzij het initiatief van Nita Verhoeven die de boekbesprekingen van de leeskring leidt en de bijeenkomst met Marlene Lunter bij haar thuis organiseerde, hebben we genoten van een boeiende en inspirerende middag!