Bezoek aan Westerlo
Op 20 september gingen we met een volle bus naar onze Vlaamse zustergemeente. We werden hartelijk door de senioren van Westerlo ontvangen met koffie, een broodje kaas en een stuk appelcake.
Vervolgens gingen we naar Kamp C waar we een interessante rondleiding kregen over duurzaam bouwen. Zowel buiten, waar een fontein te zien was die harder ging spuiten als door de zonnepanelen meer zon opgevangen werd, als binnen, in een duurzaam gebouwd en ingericht huis, was te zien wat er mogelijk is op het gebied van duurzaamheid.
Na een lekkere lunch vertrokken we naar de abdij van Tongeren die er met heerlijk nazomerweer prachtig bij lag. Een gids vertelde ons over het verleden van de abdij en hoe bijzonder het was dat die vroeger onder het bisdom ’s Hertogenbosch viel. Een prachtig en goed onderhouden complex. Het woongedeelte van de paters van wie het aantal jaarlijks afneemt, is voor niemand toegankelijk.


Weer terug in Westerlo dronken we nog een glas, velen kozen voor een trappist, en namen we afscheid van onze gastheren uit Westerlo. De voorzitter van de ouderenbond deed dat met een geestige toespraak en onze voorzitter bood om te bedanken nog het boek over de koorbanken van Oirschot aan.

Halverwege de terugreis werden we nog verwend met een prima diner.
Een geslaagde dag!