Activiteiten augustus 2018

Woensdag

01

Aug.

Gym  in d’n Inloop aanvang 09.30 uur.

Woensdag

01

Aug.

Kienmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Donderdag

02

Aug.

Fietsen vertrek om 13.30 uur bij d’n Inloop.

Vrijdag

03

Aug.

Eerste vrijdagviering in de Kapel van Klooster Nazareth aan de Koestraat 35, aanvang  09.30 uur. oorganger Pastoor Spijkers.
met samenzang. In deze viering gedenken wij: de overleden leden van de afgelopen tijd.

Woensdag

08

Aug.

Gym  in d’n Inloop aanvang 09.30 uur.

Woensdag

08

Aug.

Kaartmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Woensdag

15

Aug.

Gym  in d’n Inloop aanvang 09.30 uur.

Woensdag

15

Aug.

Kienmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Donderdag

16

Aug.

Grote fietstocht,  vertrek om 09.00 uur bij d’n Inloop.

Woensdag

22

Aug.

Gym  In d’n Inloop aanvang 09.30 uur.

Woensdag

22

Aug.

Kaartmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Woensdag

29

Aug.

Kaartmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur


Activiteiten voor september 2018

Woensdag

05

Sept.

Gym in d’n Inloop aanvang 09.30 uur.

Woensdag

05

Sept.

Kienmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Donderdag

06

Sept.

Fietsen vertrek om 13.30 uur bij d’n Inloop.

Vrijdag

07

Sept.

Eerste vrijdagviering in de Kapel van Klooster Nazareth aan de Koestraat 35, aanvang  09.30 uur.
Voorganger Pastoor Spijkers met zang door Seniorenkoor De naklank. In deze viering gedenken wij: Lies Peters-van Gils, Hein Louwers, Jan Smetsers, Janske Huijskens-van Gestel en
Frans van Genechten.

Woensdag

12

Sept.

Kaartmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Woensdag

12

Sept.

Gym in d’n Inloop aanvang 09.30 uur.

Woensdag

19

Sept.

Kienmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Woensdag

19

Sept.

Gym in d’n Inloop aanvang 09.30 uur

Donderdag

20

Sept.

Fietsen vertrek om 13.30 uur bij d’n Inloop.

Woensdag

26

Sept.

Gym in d’n Inloop aanvang 09.30 uur

Woensdag

26

Sept.

Kaartmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.CURSUSPROGRAMMA NAJAAR 2018
ENGELS

We gaan door met dezelfde cursussen als  het afgelopen seizoen t.w.:

maandag              9.00  - 10.30        Engels voor BEGINNERS
dinsdag                               8.45 – 10.15        CONVERSATIE
dinsdag                               10.30 – 12.00     CONVERSATIE PLUS

De cursussen  bestaan uit 20 lessen per seizoen en we starten de 1e lessen op maandag 24 september resp. dinsdag 25 september.
De kosten voor deze cursus van 20 lessen bedragen € 100,00 voor leden en € 120,00 voor niet-leden.

Speciaal voor de BEGINNERS cursus zoeken wij nog geïnteresseerden die hier aan me willen doen.
Voor meer informatie, bel met Mieke van Oort, tel:0499-572281

 

ITALIAANS

We gaan door met de 6 cursisten van het vorige seizoen maar voor geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor een BEGINNERS cursus.

donderdag         9.00-10.30

De cursus bestaat uit 10 lessen tot Kerstmis en we starten de 1e les op donderdag 4 oktober.
De kosten voor deze cursus van 10 lessen bedragen € 60,00 voor leden en € 70,00 voor niet-leden.
Voor deze cursus zijn boeken benodigd, de kosten hiervan bedragen +/- € 65.
Voor meer informatie, bel met R. Toffolo,  tel:0499-572741.

Aanmelden voor deze cursussen kunt u doen telefonisch bij de genoemde docenten en per mail aan info@kbo-oirschot.nl

 

Herhaalde oproep SENIOREN GYM


Elke woensdagochtend wordt er zeer fanatiek mee gedaan met de gym voor ouderen die gegeven wordt door Brechtje in het KBO gebouw. Het is een erg gezellig clubje van ongeveer 8 dames. Dit clubje is elke week flink in de weer met rek-en strekoefeningen om de spieren lekker soepel te maken en te houden. Er is echter een klein probleem, ons clubje is eigenlijk te klein. We zoeken nog en enkele dames. Denk je nou dat is niks voor mij kom dan eens kijken of beter nog, doe mee! Je hoeft er niets voor aan te schaffen, er is geen sportkleding nodig.
Na afloop drinken we gezellig een kopje koffie of thee in de Ontmoeting.
We zouden het erg leuk vinden als je het eens komt proberen.
Hopelijk zien we je snel! Alles mag en niets moet.
Een enthousiaste dame van de gym club.

Wist u dat???

Wist u dat:  Er in d’n Inloop en in de Kringloopwinkel Idee-en Wensbussen staat waar u als KBO lid uw wensen en misschien positieve en vruchtbare ideeën kunt deponeren. Waar wij als organisatie onze KBO een voor u nog betere vereniging kunnen maken.  Dus....heeft u een voorstel voor een nieuwe activiteit of heeft u een positieve inbreng laat het ons weten via deze nieuwe idee en wensbussen.

Wist u dat:  Dat we nog plaatsen vrij hebben bij onze Jeu-de boules middagen!!!
Dat u kunt meewandelen met onze wandelgroepen:
Op de maandagmorgen  van   9.00 uur tot 11.00 uur
Op de maandagmorgen  van   9.15 uur tot 10.30 uur
Op de woensdagmorgen van  8.45 uur tot  11.00 uur
Op de vrijdagmorgen      van  9.00 uur  tot 11.00 uur ( Nordic-Walking)
En na afloop gezellig  samen gezellig Koffie / Thee drinken in de ontmoeting.


Cursus Digisterker Bibliotheek Oirschot in samenwerking met d’n Inloop.

De Belastingdienst, de gemeente, het UWV en andere overheidsinstanties: ze stappen allemaal over op elektronische dienstverlening. Met andere woorden: de overheid gaat digitaal. Dat wil zeggen dat de overheid steeds meer gebruikmaakt van internet en computers en steeds minder brieven stuurt om burgers te informeren. De overheid vraagt inwoners ook contact op te nemen of aanvragen in te dienen via de computer.

Veel mensen weten dat niet of vinden dat nog wat moeilijk. Daarom biedt Bibliotheek De Kempen samen met d’n Inloop een speciale cursus aan, genaamd ‘Digisterker: werken met de elektronische overheid’. In vier bijeenkomsten maakt men kennis met de digitale overheid en leert ermee werken.

Wat leert men bij deze cursus?
In vier bijeenkomsten (van telkens 2 ½ uur) leert men op websites van landelijke en lokale overheden nuttige informatie te vinden. Men leert hoe men aanvragen kan indienen, bijvoorbeeld op de website van de gemeente. Ook krijgt men te zien wat de overheid allemaal over hen weet, zoals de opbouw van hun AOW. Verder leert men hoe men een DigiD kan aanvragen en gebruiken.
“De cursus is een eye-opener", "veel aandacht voor de individuele cursist", "duidelijke uitleg door de docenten" en "een duidelijk cursusboek dat na de cursus thuis als naslagwerk gebruikt kan worden" zijn enkele reacties van mensen die deze cursus al gevolgd hebben.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor inwoners van de gemeente Oirschot die de beginselen van computers of internet onder de knie hebben.

Wilt u meer informatie dan kunt u hiervoor terecht bij de bibliotheek in Oirschot, op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 juni, telkens tussen 15.30 en 16.30 uur. Of kijk op: www.bibliotheekdekempen.nl/digisterker
Wilt u zich opgeven voor deze cursus dan kunt u een email sturen naar oirschot@bibliotheekdekempen.nl of bellen naar 085-7733292. Bij voldoende aanmeldingen start de cursus in het najaar.


Gezondheidsvoorlichting voor en door senioren                       

 Vanuit de GGD Brabant-Zuidoost bestaat de mogelijkheid dat er in ons KBO gebouw bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden over een aantal onderwerpen.

Uit de vele onderwerpen hebben wij een keuze gemaakt t.w.:

Steeds meer volwassenen hebben las van overgewicht. Langdurig overgewicht kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld ouderdomsdiabetes. Andere voedingsgewoonten, bewegen: we weten het wel maar ernaar handelen is niet gemakkelijk. Hierover wordt uitgebreid gesproken in de deze bijeenkomst.

Iedereen die ouder wordt krijgt te maken met veranderingen op zowel fysiek, psychisch als ook sociaal gebied. Hierdoor wordt het op een gegeven moment moeilijk om zelfstandig te blijven functioneren. Toch willen ouderen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven blijven voeren. De overheid streeft hier ook naar. Zelfstandig wonen is daarbij heel belangrijk. Het is dan ook noodzakelijk om tijdig diverse zaken te regelen.
Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op het belang van een geschikte woning, een gezonde levensstijl, welzijnsdiensten en zorg aan huis.
De bijeenkomst is ook interessant voor mantelzorgers en senioren.

Deze bijeenkomst gaat uitvoerig in op de rechten van de patiënt. Aan de orde komen bijvoorbeeld:

Graag horen wij van u of hiervoor interesse bestaat zodat wij genoemde bijeenkomsten voor u kunnen organiseren. Zodra bij ons bekend is hoeveel personen zich hiervoor willen aanmelden gaan wij data vastleggen en kunnen wij u informeren over de kosten.

U kunt zich als geïnteresseerde aanmelden via de mail op: kbo.beheerder@kpnmail.nlKoersbal                                                                                                                     https://prod-binaryresources.s3.amazonaws.com/7600e5c6-4387-4085-8e9b-20b4d17c4c5a

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij bij het koersballen.
Dat doen we in de Ontmoeting elke vrijdagochtend van 09.15 – 11.15 uur. Tussendoor houden we een kleine pauze waarin we een kopje koffie of thee drinken.
Kom eens kijken hoe gezellig dat is en doe een keertje mee om dit te proberen.

De dames van de koersbalclub.

Ledenpas KBO-Brabant                                                                                                  https://prod-binaryresources.s3.amazonaws.com/814a0f1b-21fc-476c-a244-1b0e554ee26e                                                                                                            

Met dit bericht willen wij u melden dat de ledenpas van KBO-Brabant, met vermelding van 2015/2016/2017 tot het najaar van 2018 geldig blijft.  Dan ontvangen alle leden een nieuwe hard plastic ledenpas (zoals een bankpas). 
Voor nieuwe leden en ter vervanging van b.v. een verloren pas worden vanaf nu passen met de melding 'tijdelijke pas 2018' gemaakt.(Levens)testament

Wie gaat er voor u beslissen?

Op dit moment denkt u: ikzelf natuurlijk!
Het is normaal en ieders goed recht om te beslissen over het eigen leven, geld en goed.

Helaas kan er een moment komen dat u zelf niet meer kunt uitspreken of duidelijk maken, wat uw beslissing in de gegeven omstandigheden (geweest) zou zijn.
Als u zeggenschap wilt blijven houden, ook als u niet meer in staat bent om uw zegje te doen, is het raadzaam om na te denken over hóe u dat wilt.

U kunt dat op twee manieren doen:
U zegt tegen degene die u vertrouwt, dat hij of zij alles maar moet regelen, als het zover is of u pakt het wat officiëler aan en laat de afspraken vastleggen in een levenstestament.
Hoe dan ook: het is denk ik de plicht van een ieder om in de nalatenschap naast geld en goed vooral vrede achter te laten.
Wát u moet vastleggen en wáár u daarvoor moet zijn willen wij u graag uitleggen.

Op 13 september zullen notaris Marks en ik namens de KBO Oirschot een avond verzorgen, waarin we zullen proberen u uit te leggen wat er zoal te beslissen valt en met wie u dat kunt afspreken.
De lezing zal in twee delen worden opgedeeld, een deel dat gaat over geld en goed en een deel dat gaat over de medische zaken uw leven, met name wat te doen als uw levenseinde nabij wordt geacht.
Omdat beide onderwerpen met elkaar verweven zijn, hebben notaris Marks en ondertekende hebben ervoor gekozen om samen deze avond voor u te verzorgen.
Wij zullen u zo goed mogelijk informeren, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Als u een vraag in gedachte hebt, maar die liever niet in het openbaar wilt stellen, kunt u die - al of niet anoniem - vooraf in gesloten enveloppe in de ideeën-bus doen in het KBO-gebouw of bij mij thuis. Wij zullen dan proberen uw vraag in de lezing te verwerken.

We hopen u te ontmoeten op 13 september om 19.30 uur in het KBO-gebouw, de Vier Uitersten 17 te Oirschot.


Gerard Kummeling, huisarts (niet praktiserend)
Lopensestraat 9


 KBO-LEESKRING.  

Voor de leden van de Leeskring treft u hieronder de boeken voor 2018 – 2019.
aan welke gelezen gaan worden vanaf 31 augustus.

1.Polderpioniers – Marian Rijk , ( 1 expl. In bieb + Nita)
31 augustus 2018     Familiegeschiedenis van de schrijfster, van wie de grootouders behoorden tot de eerste boeren die zich...

2.De mooiste kleur die niet bestaat – Maartje Laterveer… (  1 expl)                                     28 september 2018    In het leven van twee zussen speelt de val van de Muur in Berlijn een grote rol.

3. Bali, het leven zal altijd verder gaan _ Kees Smetsers. (1 expl +N)                                      26 oktober 2018   Beschrijving over het leven in Bali en zoektocht van de schrijver naar het antwoord op de vraag waarom Bali zo'n grote aantrekkingskracht op hem uitoefent. Sluit aan op Solitude en Max Havelaar

4. Geachte Mr. Knigtley – Katherine Reay. (5 expl.)
30 november 2018. Een jong meisje met een traumatische jeugd en een voorliefde voor de boeken van Jane Austen moet in ruil...

5. De Kattentafel _ Michael Ondaatje. (1 expl.)
21 december 2018. Een 11-jarige jongen maakt begin jaren vijftig van de 20e eeuw een zeereis van Ceylon, waar hij geboren is, naar Engeland waar zijn moeder hem zal verwelkomen....

6. Selma – Carolijn Visser (5 expl.)
25 januari 2019. Levensverhaal van Selma Vos (1921-1968), waarbij haar periode in communistisch China centraal staat en de rest van haar leven in flashbacks wordt belicht..

7.  Genade _ Lisa Ballantyne. (3 expl.)
22 februari 2019. Op een decemberochtd in 2014 raakt Margaret Holloway betrokken in een kettingbotsing. Door deze ingrijpende gebeurtenis komen in haar herinneringen op gang

8. Zwerver – Alan Lazar. ( 1 expl)
29 maart 2019. De hond van de concertpianiste loopt weg wanneer zij op tournee is, omdat haar vriend een hekel aan hem heeft en van heimwee. Hij beleeft veel avonturen door zijn doorzettingsvermogen en vriendelijke aard.

9.Schuilplaats – Frances Greenslade (3 expl.)
26 april 2019. Twee Canadese zusjes proberen in de jaren zeventig van de 20e eeuw uit te zoeken waarom hun moeder hen in de steek heeft gelaten nadat hun vader is verongelukt.

10. De kunst van het veldspel – Chad Harback ( 3 expl)
 24 mei 2019. De veelbelovende kortestop Henry Skrimshander ( 17) speelt in het honkbalteam van zijn universiteit. (Amerikaanse mannentaal.)KIENEN

Elke 1e en 3e woensdag van de maand is het erg druk met senioren die deelnemen aan de Kienmiddag in d’n Inloop. Het is er erg gezellig en de aanwezigen vermaken zich prima.
Uiteraard zijn er ook nog prijsjes te winnen en dat is een leuke bijkomstigheid.
Er wordt nog een bakje koffie of thee gedronken en de middag vliegt voorbij!!

Voor degenen die hier nog nooit aan hebben deelgenomen, kom eens kijken en doe een middag mee dan kun je ervaren of dit bevalt.

KBO zoekt handjes

Bij onze vereniging moeten dagelijks veel klussen worden geklaard. Gelukkig hebben we daarvoor een groot aantal vrijwilligers. Zij werken met veel enthousiasme in de kringloopwinkel of als gastheer/gastvrouw in de ontmoetingsruimte van d’n Inloop. Op sommige dagdelen zijn extra handjes erg welkom. Als u ons wekelijks minimaal één morgen of middag vooruit zou willen helpen zou dat erg fijn zijn. Denk niet te snel “dat is niks voor mij”. Het werk als vrijwilliger geeft veel voldoening en leidt tot nieuwe sociale kontakten. U blijft er bovendien actief mee en dat is voor senioren erg belangrijk. De KBO wil bovendien tonen dat ouderen nog steeds een vitale functie vervullen in onze gemeenschap.  Hebt u interesse of wilt een keer een morgen of middag “proefdraaien” neem dan voor het maken van een afspraak even contact op met Leo van Loon beheerder, tel. 06 36481354.Alzheimer Café B.O.S.

Best, Oirschot, Son en Breugel.
Waar?
Zalencentrum `t Zand, Bestseweg 52 in Oirschot.
Tel. 0499 571817
Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is ratis.
Inlichtingen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met;
Berrie Raaijmakers  (Oirschot, 06 53300205)          
Organisatie
Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd door de Werkgroep Alzheimer Café B.O.S.

Zorg of hulpmiddelen nodig

Als u met de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) te maken krijgt is dat allemaal nieuw en onwennig. De gemeente voert met u een zogenaamd “keukentafelgesprek” om te kijken in hoeverre u ondersteuning van de WMO nodig hebt.

U kunt - als u dat wilt - bij dat gesprek ondersteuning krijgen van de KBO. De ouderenbonden hebben gezorgd dat een aantal cliëntondersteuners zijn opgeleid om u bij te staan bij uw contacten met de gemeente over WMO-zaken.
Natuurlijk is het verstandig dat u niet alleen een gesprek met de gemeente voert, maar neem minstens altijd een mantelzorger mee. Als u dat wenst kan ook een cliëntondersteuner aanwezig zijn bij uw gesprekken met de gemeente. Die gesprekken worden dan samen met u voorbereid, zodat u goed op de hoogte bent waar het nu precies om gaat. De vrijwillige cliëntondersteuner helpt u dus en komt - samen met u - op voor uw belangen bij uw WMO-aanvraag voor hulp(middelen) of zorg bij de gemeente. Hij bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag verloopt. Hij kan helpen bij het maken van het juiste verslag van het “onderzoek”. Dat is belangrijk, want op basis van dat verslag wordt bepaald welke hulp of zorg u krijgt.

Binnen de gemeente Oirschot is op dit moment Paul Stoffels (telefoon 391044) beschikbaar als cliëntondersteuner. Aarzel niet om contact met hem op te nemen. In januari gaan nog 2 personen uit de gemeente deze cursus van de Stichting VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant) volgen. Wanneer u al een vrijwillige ouderenadviseur kent, dan kunt u natuurlijk ook eerst met hem/haar contact opnemen.Wat is  Zelfhulp ?

Zelfhulp is een erkende vorm van laagdrempelige, duurzame en kostenbesparende (na)zorg geworden om zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te vergroten bij uiteenlopende ziektes, beperkingen en levensvragen.
De zelfhulpgroepen vormen daarmee een belangrijke ‘tool’ in onze moderne samenleving, waarbij de inzet van ervaringsdeskundigen toeneemt. Mensen die een belangrijke of ingrijpende ervaring in hun leven hebben (doorgemaakt) weten als geen ander hoe iemand zich voelt en zij kunnen tips en ervaringen delen waarbij de formele hulp ontoereikend is.

De zelfhulpgroep wordt ondersteund door een contactpersoon/mede-ervaringsdeskundigen; er is dus geen professionele begeleiding. Deelname is anoniem en kosteloos met eigen identiteit.

Wil jij zelf iets veranderen of verbeteren in jouw leven ?
Samen hieraan werken met anderen, dat gaat gemakkelijker dan alleen.

Via GOW Welzijnswerk kunt je direct in contact komen met de zelfhulpgroep die bij jou past b.v.  bipolaire stoornis groep, NAH groep, mantelzorgers groep etc. bij jou in de buurt!
Meer weten over de groepen? Wij helpen je graag verder.
Er zijn altijd nieuwe groepen in oprichting en anders kunnen wij je helpen met het opstarten van een nieuwe zelfhulpgroep.
GOW Welzijnswerk
Eikenburg 2, 5521 HZ Eersel, tel. 0497-514746, info@gowwelzijnswerk.nl
www.gowwelzijnswerk.nl
www.facebook.com/gowwelzijnswerk.


Kopen met korting op vertoon van KBO ledenpas

De Dames IJssalon & Chocolaterie
5 % korting op alles uit de winkel.