Grote Fietstocht 2021 
                     

Beste fietsvrienden,
Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een grote fietstocht georganiseerd, deze vindt plaats op donderdag 26 augustus. We starten om 09.00 uur bij d’n Inloop.
Waar we naar toe fietsen op die dag blijft een verrassing. De afstand bedraagt ca. 60 km.
De kosten hiervan bedragen € 26,00 per persoon.
Hieronder treft u het inschrijfformulier aan, dat u kunt deponeren in de daarvoor bestemde bus in de Kringloopwinkel, De Vier Uitersten 17,  5688 BN Oirschot.

­Aanmelden Grote Fietstocht 2021


Heer of Mevrouw

 

Straat

 

Huisnummer

 

Postcode

 

Woonplaats

 

Telefoon thuis

 

Telefoon mobiel

 

E-mailadres

 

Banknummer IBAN

 

Datum van inschrijving

 

 

Door KBO Oirschot zal het verschuldigde bedrag van €26,00 ongeveer 10 dagen vóór aanvang van de fietstocht worden afgeschreven van de door u vermelde bankrekening. Indien u echter op 21
augustus verhinderd bent en niet mee kunt gaan is restitutie van genoemd bedrag niet mogelijk gezien de reservering die wij hebben moeten doen. Door het plaatsen van uw handtekening geeft u aan hiermede in te stemmen! Bij het niet doorgaan van de reis zal dit machtiging bewijs worden vernietigd.

Voor akkoord,                                                                                 Oirschot, ………………….   2021.
Handtekening:

 
Activiteiten 2021

Hierbij informeren wij jullie reeds over de geplande activiteiten voor dit jaar. Dan kunnen jullie hiermee alvast rekening houden en de data in je agenda zetten.

UITERAARD ZIJN DEZE ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD

Reisje “De goede oude tijd” naar het Openluchtmuseum Arnhem, nadere info volgt.

Culturele Middag met KBO de Beerzen bij ’t Zand, nadere info volgt

Vander Kloostermode te Boskoop. Nadere info volgt

Vrijwilligersavond bij ’t Zand, nadere info volgt

Kerstlunch bij ’t Zand, nadere info volgt


Jaarvergadering

Hierbij informeren wij u dat wij een datum hebben bepaald voor de Jaarvergadering.
U bent van ons gewend dat deze normaal in februari wordt gehouden maar vanwege de corona kon dat niet.
Derhalve nodigen we U uit voor onze jaarvergadering op dinsdag 7 september 2021 bij Zalencentrum ’t Zand aan de Bestseweg 54 te Oirschot, tel: 0499-571817. Aanvang 13.30 uur.
De agenda en het notulenverslag volgen met de volgende Nieuwsbrief in augustus.


Overleden leden van onze KBO    

Wij gedenken hierbij de overleden leden van de afgelopen maand: Henk den Ouden, mevr. A. van der Hijden-Vogels, mevr. F. Bressers, mevr. Roefs-van de Aa, Jan van de Loo, Doortje de Haas-van de Schoot.

Note: Het bestuur zou het fijn vinden als u ons doorgeeft wanneer leden zijn overleden, wij kunnen hieraan dan aandacht besteden. Ook horen wij graag als u bent verhuisd.


Lantaarntje

Lieve mensen,
“Wat je nu bedenkt hoeft niet altijd je koers te zijn”, zegt David de Kock (Speakers Academy, 365dagensuccesvol).
Een beetje flexibel zijn kan geen kwaad, zorg dat je niet vastroest.
Open staan voor anderen, voor andere meningen, kan daarin meehelpen.
Wel zelf blijven nadenken!
Samen maken we de wereld…

Henk van de Wal


Zomaar een middagje Kringlopen……..
Door: Bert van Gestel

Een middag werk in de Kringloopwinkel “D’n Inloop”. Rond kwart voor twee komt onze voorzitter binnen, “goedemiddag” groet ik hem, “insgelijks”, “wilt u uw mondkapje opzetten” vraag ik hem, “oh ja natuurlijk maar ik moet daar een bespreking leiden”.
We raken aan de praat en Mari vraagt of ik een verhaaltje kan schrijven in ons clubblad, deze komt pas in augustus uit dus je hebt tijd genoeg. Zo gezegd zo gedaan.

Ik, Bert, werk samen met Nolda en Irene in de vrijdagmiddaggroep. De winkel opent om half twee en hij sluit weer om half vijf.
Allereerst wil ik vrijwilligster Maria van Spreeuwel heel hartelijk bedanken voor de fijne jaren die ze als kassa-medewerkster met ons doorbracht. Maria heeft kenbaar gemaakt om te stoppen na haar verhuizing naar JorisZorg. “Maria, bedankt namens heel het team, het ga je goed, bedankt”.
Onze nieuwe collega heet Irene, komt uit de Beerzen en heeft veel zin in het kringloopgebeuren, veel succes. Soms komt een verdwaalde vrijwilliger een handje helpen maar in deze coronatijd is het niet altijd heel druk.
Momenteel zijn er nog steeds coronaregels = 10 winkelmandjes=desinfecteren=de beruchte mondkapjes en éénrichtingsverkeer. Het is nu begin juni, ook moeten de gebrachte goederen zelf binnen gebracht worden, op tafels en rolkarren gezet in onze spiksplinternieuwe overdekte entree. Hulde aan al die noeste bouwers hiervan.
Telkens als dorpsgenoten (en daarbuiten) spullen komen brengen is het weer afwachten wat er in de tassen en dozen zit. Wij brengen de spullen bij de dames in de sorteerruimte, zij pakken het uit, beoordelen de spullen en hangen er een prijskaartje aan. Klaar om de winkel te zetten – 1 zijde van de winkel is voor huishoudelijke artikelen, kleding, boeken, speelgoed en kleinere hebbedingskes, de grote spullen-kasten-tafels-stoelen-lampen-bloempotten, teveel om op te noemen worden in de grote hal daarnaast gezet. De meest aparte spullen worden gebracht om weer aan een liefhebber te worden verkocht. Soms is het heel druk in de winkel, dan weer wat rustiger. Dit is zeer onvoorspelbaar.
Spullen die niet in aanmerking komen voor onze winkel worden in bananendozen  verpakt en naar landen in het Oostblok gestuurd.
Alles waar een stekker aan zit(elektrisch) wordt bij onze elektriciens gecontroleerd, gekeurd en daarna in de winkel geplaatst. Spullen waar we niets mee kunnen worden in de diverse containers geplaatst die op de binnenplaats staan. Onze ophaal-wegbreng bus rijdt bijna dagelijks af en aan, elke week wordt een grote rolcontainer met oud papier en karton opgehaald.
Vrijdag 25 juni – mondkapje verplicht, zaterdagmorgen – geen mondkapje meer, wat een enorme opluchting, als de temperatuur oploopt  tot ca. 30 C en dan met een mondkapje werken is op onze leeftijd een grote uitdaging.

Bij deze wil ik ook de beheerders Simon en Leo hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking.
Hulde aan alle vrijwilligers van KBO Oirschot en een fijne vakantie voor alle leden!!
“Het ga jullie goed!!”

Vervoersdienst via Wijzer

Hallo leden van KBO Oirschot

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven in jullie blad over de Vrijwilligers vervoerdienst van Team WIJzer Oirschot.

Team WIJzer is de plek voor advies en vragen over onder meer WMO, jeugdhulp, opvoeden, vrijwilligerswerk, gezondheid, inkomen en werk. Het kantoor is te vinden op de Oude Grintweg 3b en het team is bereikbaar via 0499 335142 of info@wijzer-oirschot.nl.
De vrijwilligers vervoerdienst is een van de diensten van Wijzer.                                                                              De vervoerdienst bestaat uit 14 vrijwilligers en is er voor inwoners van de gemeente Oirschot met een vervoerprobleem. Onze vrijwilligers verzorgen de ritten met hun eigen auto of met de rolstoelbus.
Voor de rit wordt een sociaal tarief gevraagd om de onkosten van de vrijwilligers te vergoeden. De kosten worden contant aan de chauffeur betaald.
Reserveren:                                                                                                                                                           Een rit reserveren kan telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 14:00 via 06 81531628.
De aanvraag dient minimaal twee dagen voor aanvang ingediend te worden. Bij deze reservering worden er concrete afspraken over tijden en kosten gemaakt. Hans van Esch is onze vervoers-coördinator hij zorgt dat de rit wordt ingepland.

P.S.
vind u autorijden leuk en contact met de medemensen fijn, wij zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers die tegen een vergoeding willen rijden.Wapen u tegen cybercrime!

Cybercriminaliteit is de snelst groeiende vorm van misdaad. Inbrekers dringen op slinkse wijze binnen in je computer of telefoon. Ze installeren kwaadaardige software en stelen je identiteit. Cybercriminelen worden steeds creatiever en hun methoden met de dag geavanceerder. WhatsAppfraude, phishing, Marktplaatsfraude, helpdeskfraude en spoofing – alsof je benaderd wordt vanuit een betrouwbare bron. Internetcriminelen zoeken net zo lang totdat ze een ingang vinden. Denk niet dat je niet interessant bent voor hackers, iederéén is interessant! Ministerie start online raadpleging medische rijgeschiktheid

Er komt misschien een eind aan de verplichte medische keuring voor automobilisten van 75 jaar en ouder die hun rijbewijs willen verlengen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) wil onderzoeken welke alternatieven er zijn en is een online raadpleging gestart.

Er wordt onderzocht of er een meer gerichte aanpak mogelijk is. Die aanpak moet de grootste risico’s voor de verkeersveiligheid aanpakken. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen artsen, mensen zelf of hun omgeving een grotere, kleinere, vrijblijvende of minder vrijblijvende rol krijgen.
Ons Zomerfairafgelast

Tot onze teleurstelling waren er te weinig aanmeldingen om de Ons Zomerfair op 22 juli in Veldhoven te laten doorgaan. Wij hebben de inschrijvingsperiode nog met twee weken verlengd, waarbij ook niet-leden de mogelijkheid kregen om zich aan te melden. Dat leverde helaas te weinig extra aanmeldingen op. Wij hebben gemerkt dat veel senioren toch nog huiverig zijn om grotere evenementen te bezoeken. Daarom hebben we de Zomerfair afgelast. Wel jammer voor degenen die er - net als wij - veel zin in hadden om er weer lekker op uit te gaan!
Wij hebben alle mensen die zich via de website hadden aangemeld op 1 juli per e-mail op de hoogte gesteld. De mensen die zich telefonisch hadden aangemeld krijgen een brief.
Wij hopen iedereen bij een andere gelegenheid te kunnen begroeten!
Wat te doen bij hitte, RIVM adviseert

In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn. Veel mensen ervaren hitte als een welkome periode van terras- en strandbezoek, voor anderen kan aanhoudende hitte juist nare gevolgen hebben voor hun gezondheid. U kunt eenvoudig maatregelen nemen om overlast door hitte te beperken voor u en de mensen in uw omgeving.
Aanhoudend warm weer vormt vooral een gezondheidsrisico voor ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Ook mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen hebben op warme dagen meer aandacht van anderen nodig om voldoende te drinken en koel te blijven.
Herken de klachten en weet wat te doen
Langdurig aanhoudende hitte kan leiden tot klachten van vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Mensen kunnen huidproblemen krijgen zoals jeuk en uitslag met blaasjes. Tenslotte is bij aanhoudende hitte uitdroging en oververhitting een risico. In het ergste geval kunnen mensen hieraan overlijden. Symptomen van uitdroging en oververhitting zijn misselijkheid, spierkrampen, uitputting, flauwvallen en bewusteloosheid.
Op bezoek bij Maria van Spreeuwel,

Op donderdag morgen 3 juni ga ik onaangekondigd, na getipt te zijn door onze secretaris Leo, met een bos bloemen naar de St. Jorisstraat om Maria te bedanken voor haar trouwe hulp aan onze kringloopwinkel. Want na ruim 18 jaar moet zij stoppen met deze zeer geliefde bezigheid met pijn in haar hart. Want de af en toe haperende gezondheids omstandigheden verhinderen om op een verantwoorde wijze nog actief te zijn en dat vind ze dan eigenlijk nog gek ook met de ruim 90 jaren die ze al telt. Als je tot deze hoge leeftijd genoten hebt van je vrijwilligerswerk dan past een conclusie; Bezig zijn, in beweging zijn en goede sociale contacten helpen hier in belangrijke mate om deze mijlpaal te kunnen bereiken en natuurlijk zegt ze ook een bIetje geluk.
Doordat haar man ging biljarten bij de KBO en ze wel eens ging kijken en buurten/koffie drinken werd ze snel opgepikt door Tonnie Kemps en zo begon ze aan haar lange carrière bij de Kringloopwinkel. Ze vertelt met veel plezier en enthousiasme over het plezier, de contacten met de andere vrijwilligers, de diverse bijeenkomsten waar ze elkaar konden treffen en ongedwongen konden buurten. Volgens Maria zou iedereen bij de KBO moeten zijn en vrijwillig iets doen voor deze vereniging die mensen samen brengt en voor elk wat wils probeert gaande te houden tot in hoge leeftijd. We wandelen een bietje door haar lange leven, geboren Tilburgse getrouwd met une Beerse en gaan wonen in Tilburg en daar moeder geworden van 5 kinderen. Na 18 jaar noodgedwongen verhuisd naar Berkel Enschot en dan zullen we de verhuis wagen nog maar even volgen. Hierna naar Eesergroen in Drenthe in de buurt van Stadskanaal als het ware midden in de rimboe. Na 3 jaar op naar Oirschot naar de Dries, vervolgens naar de Agnes van Kleefstraat, Kapittelhof, 4 jaar Joriszorg intern en nu in een aanleunwoning aan de St. Jorisstraat omdat ze nog te goed was voor intern en men de ruimte daar nodig had. Al die verhuizingen hadden wel een bijzondere reden met zich wijzigende omstandigheden. Maar als je dit allemaal probleemloos invult dan zegt dat wel iets over haar sterke karakter en optimistische levens houding. Uiteraard kreeg ze ook te maken met ziekte en verlies maar niet te veel omkijken en pluk de dag. Ze hebben samen ook nog gezorgd voor de dieren bij de Meulen en altijd kon er een beroep op hen gedaan worden en dat ze geliefd is bij haar 10 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen is vanzelfsprekend met zo’n levenshouding. De belangrijkste hobby’s zijn buurten, kaarten en kaarten maken voor allerlei doeleinden die dan ook gretig aftrek vinden soms zelfs zo dat ze zegt voor volgend jaar want het moet hobby blijven en geen verplicht werk dan en dan klaar. De tijd ging snel voorbij en na Maria nogmaals namens alle leden van de KBO heel hartelijk bedankt te hebben wens ik haar nog gezonde jaren toe en zien we haar af en toe nog graag op de koffie in onze ontmoeting.
BEDAAAANKT