Activiteiten voor augustus 2017

Woensdag

02

Aug.

Kienmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Donderdag

03

Aug.

Fietstocht we vertrekken om 13.30 uur bij d’n Inloop.

Vrijdag

04

Aug.

Eerste vrijdagviering in de Kapel van Klooster Nazareth aan de Koestraat 35, aanvang  09.30 uur.
Voorganger Pastoor Spijkers.  Met samenzang.
In deze viering gedenken wij:
Alle leden en overleden leden van de KBO.

Woensdag

09

Aug.

Kaartmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Donderdag

10

Aug.

Grote fietstocht vertrek om 09.00 uur bij d’n Inloop.

Woensdag

16

Aug.

Kienmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Donderdag

17

Aug.

We gaan weer fietsen we vertrekken om 13.30 uur bij d’n Inloop.

Woensdag

23

Aug.

Kaartmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Woensdag

30

Aug.

Kaartmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

 

Activiteiten voor september 2017

Vrijdag

01

Sept.

Eerste vrijdagviering in de Kapel van Klooster Nazareth aan de Koestraat 35, aanvang  09.30 uur.
Voorganger Pastoor Spijkers.
Met zang door Seniorenkoor “De naklank”
In deze viering gedenken wij: Gerarda van Baast-Nouwens
Tinus Hoppenbrouwers, Mien van de Ven-Vogels, Jan Koster
Jan van Hersel en Joke Vogels-Spanjers.

Woensdag

06

Sept.

Kienmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Donderdag

07

Sept.

Fietstocht we vertrekken om 13.30 uur bij d’n Inloop.

Woensdag

13

Sept.

Kaartmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Woensdag

20

Sept.

Kienmiddag in d’n Inloop aanvang 13.30 uur.

Dinsdag

26

Sept.

Kermismiddag senioren meer informatie volgt.

 

Succesvolle kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden van onze KBO op 4 Juli 2017

Dinsdagavond 4 Juli heeft er een succesvolle kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden in de ontmoetingsruimte van d’n Inloop. De zaal zat gezellig vol en samen met het voltallige aanwezige bestuur werd er na een kopje koffie of Thee, op een leuke maar serieuze manier uitleg gegeven wat wij onze nieuwe KBO leden kunnen aanbieden op het gebied van bestaande ontspanningsactiviteiten, ons ruime cursusaanbod en wat onze plannen zijn betreft nieuwe, voor onze leeftijdgenoten in de 3e levensfase toegespitste gezondheidsactiviteiten die we gaan aanbieden. Een belangrijk item is vooral het gezond bezig zijn, gezond blijven en elkaar waar mogelijk te helpen en uit de eenzaamheid te houden. We noemen een nieuwe cursus valpreventie, een nieuwe eigen KBO Gym club voor Ouderen waar onze leden GRATIS gebruik van kunnen maken, een informatieavond betreft brandveiligheid en jouw veiligheidsadviezen voor in en rondom je huis. Ook  willen we een avond organiseren over het nut van het opstellen van een levenstestament en het item Vrijwillig Levenseinde en euthanasie dat nu zeer actueel is bespreken. De vele nieuwe leden die op uitnodiging aanwezig waren gingen na een rondleiding door ons gebouw en een lekker drankje weer voldaan naar huis. Toch blij dat ze de moeite genomen hadden om de soms nog onbekende zijde wat” het lid zijn” van onze KBO inhoudt te hebben ervaren. Wij als bestuur van onze KBO hopen dat alle leden, maar vooral ook onze nieuwe leden zich laten informeren over de belangen-behartigingsmogelijkheden en leuke activiteiten die wij als KBO onze leden aanbieden om een nuttige en vooral gezonde 3e levensfase-invulling te geven aan onze leden. Kortom het was een vruchtbare en van onze kant een fijne kennismakingsavond.
Het bestuur van KBO-Oirschot.  

Wist u dat:

Er binnenkort in d’n Inloop en in de Kringloopwinkel Idee-en Wensbussen komen te staan waar u als KBO lid uw wensen en misschien positieve en vruchtbare ideeën kunt deponeren waarmee wij als bestuur onze KBO een voor u nog betere vereniging kunnen maken.  Dus....heeft u een voorstel voor een nieuwe activiteit of heeft u een positieve inbreng laat het ons we ten via deze nieuwe Idee- en Wensbussen.KBO zoekt handjes

Bij onze vereniging moeten dagelijks veel klussen worden geklaard. Gelukkig hebben we daarvoor een groot aantal vrijwilligers. Zij werken met veel enthousiasme in de kringloopwinkel of als gastheer/gastvrouw in de ontmoetingsruimte van d’n Inloop. Op sommige dagdelen zijn extra handjes erg welkom. Als u ons wekelijks minimaal één morgen of middag vooruit zou willen helpen zou dat erg fijn zijn. Denk niet te snel “dat is niks voor mij”. Het werk als vrijwilliger geeft veel voldoening en leidt tot nieuwe sociale kontakten. U blijft er bovendien actief mee en dat is voor senioren erg belangrijk. De KBO wil bovendien tonen dat ouderen nog steeds een vitale functie vervullen in onze gemeenschap.  Hebt u interesse of wilt een keer een morgen of middag “proefdraaien” neem dan voor het maken van een afspraak even contact op met Leo van Loon beheerder, tel. 06 36481354.

Lidmaatschap verplicht bij deelname aan activiteiten.

D’n Inloop is er primair voor leden van de KBO. Toch komt het nog regelmatig voor dat niet-leden permanent deelnemen aan in het KBO-gebouw georganiseerde activiteiten.
Het bestuur heeft daar moeite mee. Van de deelnemers mag naar de mening van het bestuur een stukje solidariteit verwacht worden, die zich onder meer uit in een vaste jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van onze vereniging.
Bij andere verenigingen in Oirschot wordt een verplicht lidmaatschap als volstrekt normaal beschouwd. Niemand vindt het vreemd, dat je niet mag gaan voetballen of hockeyen bij een club zonder lid te zijn.
De hoogte van de bijdrage voor de KBO kan ook nauwelijks een probleem zijn. De bijdrage wordt al jaren bewust op een laag niveau gehouden om zo min mogelijk drempels op te werpen voor het lidmaatschap.
Het deelnemen door niet-leden is ook extra lastig voor onze gastvrouwen en gastheren van de ontmoetingsruimte. Zij moeten aan niet-leden per activiteit een kleine bijdrage vragen en weten vaak niet wie lid zijn zonder dit na te vragen of via het bestuur te verifiëren.
Om die reden heeft het bestuur besloten, dat deelnemers aan activiteiten in d’n Inloop vanaf
1 januari aanstaande lid moeten zijn van de KBO. Die verplichting geldt niet voor deelnemers aan cursussen. Die personen betalen daarvoor al extra cursusgeld en zij nemen vaak maar enkele weken of maanden deel aan activiteiten van de KBO.Alzheimer Café B.O.S.


Best, Oirschot, Son en Breugel.
Waar?
Zalencentrum `t Zand, Bestseweg 52 in Oirschot.
Tel. 0499 571817
Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is ratis.
Inlichtingen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met;
Berrie Raaijmakers  (Oirschot, 06 53300205)          
Organisatie
Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd door de Werkgroep Alzheimer Café B.O.S.

Zorg of hulpmiddelen nodig

Als u met de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) te maken krijgt is dat allemaal nieuw en onwennig. De gemeente voert met u een zogenaamd “keukentafelgesprek” om te kijken in hoeverre u ondersteuning van de WMO nodig hebt.

U kunt - als u dat wilt - bij dat gesprek ondersteuning krijgen van de KBO. De ouderenbonden hebben gezorgd dat een aantal cliëntondersteuners zijn opgeleid om u bij te staan bij uw contacten met de gemeente over WMO-zaken.
Natuurlijk is het verstandig dat u niet alleen een gesprek met de gemeente voert, maar neem minstens altijd een mantelzorger mee. Als u dat wenst kan ook een cliëntondersteuner aanwezig zijn bij uw gesprekken met de gemeente. Die gesprekken worden dan samen met u voorbereid, zodat u goed op de hoogte bent waar het nu precies om gaat. De vrijwillige cliëntondersteuner helpt u dus en komt - samen met u - op voor uw belangen bij uw WMO-aanvraag voor hulp(middelen) of zorg bij de gemeente. Hij bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag verloopt. Hij kan helpen bij het maken van het juiste verslag van het “onderzoek”. Dat is belangrijk, want op basis van dat verslag wordt bepaald welke hulp of zorg u krijgt.

Binnen de gemeente Oirschot is op dit moment Paul Stoffels (telefoon 391044) beschikbaar als cliëntondersteuner. Aarzel niet om contact met hem op te nemen. In januari gaan nog 2 personen uit de gemeente deze cursus van de Stichting VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant) volgen. Wanneer u al een vrijwillige ouderenadviseur kent, dan kunt u natuurlijk ook eerst met hem/haar contact opnemen.Kopen met korting op vertoon van KBO ledenpas

De Dames IJssalon & Chocolaterie
5 % korting op alles uit de winkel.