Nieuws in het kort


60 jarig jubileum
Klik op deze link om een indruk te krijgen middels aantal foto's van dit geslaagde feest.
Agenda

Wlt u snel weten welke activiteiten er deze maand binnen onze vereniging zijn, klik dan op de agenda voor een compleet overzicht.

Open dag
Zaterdag 8 en zondag 9 oktober zijn de open dagen van D'N Inlloop. Tijdens deze open dagen zal de
fotogroep KBO een expositie verzorgen. Deze fotogroep bestaat uit 14 leden, die maandelijks bijeenkomen om elkaars foto's te bespreken.
Het resultaat kunt u tijdens deze expositie bekijken.
Oordeel zelf 

 

 

               

"Straf"

 

Beste mensen.

Om de leefbaarheid in goede banen te houden moest er vroeger in de grote gezinnen soms wat “opvoedkundige” straffen worden opgelegd door de ouders.
Een paar bekende daarvan zijn voor straf in het kolenhok, in de hoek gaan staan of knielen. Bij een grote mond was het b.v. zonder eten naar bed, verplicht 3x de rozenkrans bidden, of deze samen met de familie hardop voorbidden, ook huisstraf kwam soms voor, dat was b.v. rond het huis werken, bijharken of thuisblijven in het weekend.  De opvoedkundige lijfstraffen zoals aan je oren trekken of klappen krijgen hebben we denk ik allemaal weleens ervaren. Het gebod ”Eer je vader en Moeder” stond hoog in het vaandel maar werd soms ernstig genegeerd vooral in de pubertijd, en daar stond natuurlijk een huisstraf op en je moest het van thuis gaan biechten. Je ouders waren de baas, en in mijn beleving waren de vaders strenger dan de moeders. Zo had je dus opvoedkundige maar ook corrigerende straffen. Ook de kerk had zo’n “corrigerende straf”. Als je een zonde had begaan, zoals dat heette moest je om vergeving vragen aan God, dus werd het biechten en dat moest toen in de kerk in een speciaal hokje. Na het biechten moest je een “penitentie” doen (dat was een straf naar gelang de grootte van de zonde) en dan kon je weer zondenvrij verder leven. Een doodzonde kon je daar niet vereffenen, deze draag je voor altijd met je mee. Die straf krijg je later (mogelijk hellevuur) volgens de katholieke leer. De schoolmeesters konden er ook van. Ze maakten weleens misbruik van hun ”opvoedkundige” taken en maakten ze ons soms hardhandig ”handelbaar” met de goedkeuring van de pastoor en de kapelaan, ofschoon het veelal bleef bij het op de gang gaan staan of strafwerk maken. Ik heb vroeger op school nadat ik wat had uitgehaald een paar keer stevig strafwerk gekregen. Ik moest soms wel 3 x “de wet van Moses” dat was een flink stuk uit de bijbel overschrijven. Ik weet niet meer waar het over ging, het zal wel iets met levensregels of zoiets geweest zijn en de gedachte  daarbij was waarschijnlijk dat daar iets van zou oppikken als aankomende puber en voortaan beter  zou luisteren. Ik kon na een tijdje het stuk wel dromen, dus ik zat nogal eens te pennen op dat stuk. Wie van ons heeft er niet een “douw” (straf) gehad tijdens de militaire dienst  of wel een rapport CC voor te laat binnenkomen, voor het niet naar de kapper zijn geweest of een ander licht vergrijp. De straf zie daarop stond was meestal een weekend binnen blijven op de kazerne om corvee te doen of een extra rondje wachtlopen, geen pretje en zeker niet als je net verkering had. ls je vroeger als 15-16 jarige om 21 uur nog in het dorp rondhing, zeker als je een meisje was, werd je door de politie naar huis gebracht, en kon je thuis nog eens rekenen op een extra straf, want de ouders hadden allemaal een hekel aan een politieauto aan de deur!!     Wij hadden vroeger een vriendengroep en zijn ook menigmaal vermanend toegesproken door een agent omdat we ergens vertoefden waar we niet mochten komen, dat was n.l. op de speelplaats bij de zusters in de koestraat waar toen een kweekschool was. Oom agent had er wel begrip voor (ook jong geweest denk ik) en het stelde allemaal niet zoveel voor want wij wilden gewoon “even kijken” bij de meisjes. De zusters hadden er duidelijk meer moeite mee, want de meisjes werden er “onrustig” van volgens hen, maar wij vonden het ”geen straf” om naar die aankomende schooljuffouwtjes te kijken. Omdat in het dorp iedereen alles van elkaar dacht te weten (de sociale controle was hoog) of als er iets was voor-gevallen werd de dader er jarenlang op aangekeken, en dat was ook een straf!. Ja….zo was het toen maar de tijden veranderen, de opvoedkundige straffen mogen niet meer, biechten gebeurt bijna niet meer en de sociale controle van toen is niet meer, we zullen het er mee moeten doen.

Jan van der Schoot

Voorzitter KBO-Oirschot.

 

KBO Oirschot 60 jaar

Waar staat de KBO voor in de tegenwoordige tijd?

KBO Oirschot betekenis in ABC-vorm:

 1. Activiteiten om volgens de oprichtingsstatuten van 60 jaar geleden een zinvolle invulling te geven aan de tijd na het werkzame leven.
 2. Belangenbehartiging van de leden naar de overheden toe is in deze afgelopen 60 jaar een van de grootste uitdagingen geweest van onze KBO.
 3. Collectief. Door het grote ledenaantal van KBO-Brabant kunnen we collectief een vuist maken tegen de bezuinigingsplannen op het gebied van Zorg en Pensioenen.
 4. Draagvlak. Door de grote groei van onze vereniging hebben we voldoende draagvlak om aandacht te vragen voor een onbezorgde oude dag, en we vinden dat we dat verdiend hebben.
 5. Eenzaamheid, de nieuwe sociale armoede waar wij als de KBO de leden voor willen behoeden door activiteiten te organiseren, waar het samen doen belangrijk is.
 6. Feest!! 60 jaar lang volledige inzet voor de ouderenzorg dat mag gevierd worden.
 7. Grootste vereniging, KBO-Oirschot is de grootste vereniging van onze gemeente.
 8. Helpende handen. Als KBO-Oirschot doen we graag onze leden vooruithelpen met hun belastinginvulling en hebben we ook vrijwillige clientondersteuners om bijstand te verlenen bij de aanvraag van zorghulp.
 9. “Den Inloop” de huiskamer van onze KBO, waar we U graag verwelkomen voor uw ontspanning en een drankje.
 10. Jonge senioren, dagen we graag uit om lid te worden, en aan te sluiten bij onze KBO, om een nieuwe bij-de-tijdse impuls te geven aan onze vereniging.
 11. “K” de grote K van onze naamgever onze Katholieke kerk.
 12. Laagdrempelige organisatie. Wij als KBO zijn er voor onze leden, een club waar men zich thuis voelt en zichzelf mag en kan zijn in goede en slechte tijden.
 13. Medezeggenschap. Iedereen kan zijn idee voorleggen omtrent een mogelijk nieuwe activiteit, als het maar een mogelijk uitvoerbaar idee is.
 14. Nuttig.  Iedereen heeft recht op een zinvol en nuttige invulling van zijn vrije tijd, want dan gaat men zich gezonder en vrolijker voelen.
 15. Ouderen.  De meeste ouderen voelen zich (nog) niet oud! Als 50-plusser wil men nog van alles meemaken en invulling geven aan hun vrije tijd, zichzelf dienstbaar maken voor de samenleving door b.v. het bezorgen van eten bij minder mobiele mede-ouderen, een mooie en dankbare activiteit. 
 16. Participatie. Het moeilijke woord van de laatste tijd!! Door de wijziging in de z.g. sociaal domein moeten we zelf zo lang mogelijk de regie houden over ons eigen leven en actief voor elkaar blijven zorgen en blijven meedoen in de samenleving.
 17. De q staat voor de vele quukskes die er genuttigd worden in onze ontmoetingsruimte in den Inloop, dit als grapje!!
 18. Reisjes en uitstapjes.  Jaarlijks mogen we als KBO veel leden laten genieten van enkele mooie culturele uitstapjes zoals de voorjaars en zomerreisjes.
 19. Samenwerking. KBO-Oirschot heeft een zeer goede samenwerking met onze zustervereniging KBO-de Beerzen, waarmee we ook de Kring-Oirschot vormen voor ons hoofdbestuur KBO-Brabant in Den Bosch.
 20. Trots !!. Natuurlijk zijn we als KBO-Oirschot trots op onze vereniging die al zo lang de maatschappelijke veranderingen weerstaan heeft, nog steeds iedereen indien nodig een houvast geeft in deze tijd, een invulling voor zijn sociale leven geeft of een oplossing zoekt voor de mogelijke problemen.
 21. U de leden van onze KBO- U mag trots zijn om lid te zijn van zo’n mooie vereniging, en wij van het bestuur zijn dat natuurlijk ook!
 22. Vrijwilligers. Tegenwoordig kan geen enkele vereniging zonder vrijwilligers. Wij ook niet en zijn al onze vrijwilligers dan ook enorm dankbaar voor hun inzet.
 23. Welzijn. Wij als KBO zijn sinds de oprichting dan ook actief voor de belangen van U onze leden als het gaat om jullie welzijn, gezondheid en positie in de samenleving.
 24. De X staat voor de toekomst…. De toekomst laat ons allemaal in het ongewis.        Door de maatschappelijke veranderingen ook op godsdienstig gebied, en is het uiten onze katholiek geloof zoals het dragen van een kruisje in de toekomst niet meer geoorloofd, en waar de eens zo sociale samenleving naar toe waait.?
 25. De Y staat voor onze ijver die we elke dag weer ten beste geven om Uw vereniging zo goed mogelijk draaiende te houden.
 26. De Z staat voor Zestig