Nieuws in het kortAgenda

Wlt u snel weten welke activiteiten er deze maand binnen onze vereniging zijn, klik dan op de agenda voor een compleet overzicht.Nieuwe cursusseizoen start weer
Het cursusseizoen is weer begonnen. U kunt zich altijd aanmelden voor een cursus. Klik hier om u snel te informeren en aan te melden. Een cursus start zodra er voldoende cursisten zich hebben aangemeld. 

 

 

 

 
Terugblik

Omdat ik deze maand na 6 jaar afscheid neem als voorzitter van KBO-Oirschot wil ik even terugkijken naar die dag in februari 2014 waarop ik door U als leden van onze KBO gekozen werd.
Een begin van een nieuwe uitdaging, zijnde leidinggeven en nemen aan een mooie vereniging die toen reeds 58 jaar bestond en waar het merendeel van de Oirschotse ouderen tevreden lid van was en geleid werd door een hechte groep van bestuursleden.
Een uitdaging die ik ben aangegaan met een persoonlijke benadering die dan ook goed paste in de beleving en omgang met de toen zittende bestuursleden, kortom ik was dan wel hun
“ Leider” naar buiten toe, maar ik ben altijd hun gelijke geweest omdat we samen inspanning moesten leveren en de kar genaamd KBO-Oirschot moesten trekken, met de opdracht om de Oirschotse ouderen een mooie 3e levensfase te bezorgen door een bij hun leeftijd passende activiteit te organiseren hetgeen een mooie uitdaging was.
We hebben dan naast de al bestaande evenementen deze dan ook uitgebreid met enkele nieuwe activiteiten zoals o.a. een ruimer cursusaanbod, een heuse gymclub, een cursus valpreventie en een gezellige dames breiclub.
Het voelde meteen als een warm bad waarin ik terecht was gekomen en dat gaf mij de power om mij gedurende de afgelopen 6 jaar volledig in te zetten voor het gegeven doel en als extra de belangen van jullie als leden van onze KBO te behartigen naar de overheid en bij de gemeente. Het is dan ook een genot te zien hoe U als leden geniet van de vele fiets- en wandel activiteiten, het kienen, kaarten, en bij het deelnemen aan de vele cursussen.
En dat het biljart, de jeu de boules en koersballen nog steeds zijn blijven rollen naar ieders tevredenheid en dat het voor velen ook in deze tijd nog een mooie tijdsbesteding en dag invulling geeft. Ook met de inzet van onze meer dan honderd!! Vrijwilligers in en rond ons gebouw, en de bezorgers van de ONS is de vereniging zeer blij en weten wij allemaal dat dit de motor is van onze vereniging en de levensader is waar de club uiteindelijk door blijft draaien.
Ik ben blij dat ik daaraan heb mogen meewerken, en hoop dat deze vereniging nog lang voor iedereen een mooie uitlaatklep mag blijven, een thuisbasis waar men elkaar vinden kan zoals de naam al aangeeft, een inloop en Ontmoetingsplaats voor iedereen.
Ik hoop er zelf nog lang te kunnen komen voor een praatje, een spelletje te spelen en een lekker bakje koffie.

Jan van de Schoot
Uw aftredende voorzitter van KBO-Oirschot