Nieuws in het kortAgenda

Wlt u snel weten welke activiteiten er deze maand binnen onze vereniging zijn, klik dan op de agenda voor een compleet overzicht.


Open dagen
Op 21 en 22 september houden wij Open Huis in d'Inloop. U kunt dan kennismaken met al onze activiteiten en tevens de expositie bezoeken van onze KBO fotoclub. De leden van de fotoclub zullen u weten te boeien met foto's van verschillende onderwerpen, zoals: natuur, architectuur en reisfotografie.


Nieuwe cursusseizoen start weer
Het cursusseizoen is weer begonnen. U kunt zich altijd aanmelden voor een cursus. Klik hier om u snel te informeren en aan te melden. Een cursus start zodra er voldoende cursisten zich hebben aangemeld. 

 

 


  

 

Buitengewone (stam)Gasten

Zoals in ieder dorp waren er bij ons ook inwoners die opvallend zijn geweest in hun leven.
De een heeft zich sociaal ingezet voor de gemeenschap waarin ze leefden, de andere heeft er een meer opvallende leefstijl op na gehouden terwijl de meesten anoniem hun leven geleefd hebben.
Over sommige dorpsgenoten, zonder namen te noemen, worden na vele jaren nog verhalen en herinneringen opgehaald en hierover wil ik in dit stukje wat schrijven.
Ten eerste een grote pluim voor de zeer sociaal voelende dorpsgenoten die hun financiële nalatenschap hebben geschonken aan onze dorpsgemeenschap om daarmee bijzondere gelegenheden al jarenlang financieel mogelijk te maken. Iets nalaten met een warm gevoel voor onze gemeenschap geeft aan dat we het goede door hen ingezette positieve spoor moeten blijven volgen en daar dankbaar voor mogen zijn. Maar ook komt de bijzondere leefstijl van dorpsfiguren die als notoire drankorgels bekend stonden voorbij en wordt er om hun kapriolen en uitspraken tijdens hun dronkenschap nog steeds gelachen. Soms kan het dan voor de nabestaanden nog wel eens pijnlijk overkomen om die spannende caféverhalen aan te moeten horen over hun misschien intussen overleden familieleden.
Het is heel normaal en er is niks mis mee dat er dorpsgenoten zijn die vele uurtjes aan de toog van een plaatselijk horecaetablissement doorbrengen en daar ontspanning zoeken en zich thuis voelen.
Maar waar meestal over gesproken wordt zijn de vroegere (stam)gasten die zich overdag of na hun werkdag gingen bezatten in het café en dan later(soms)vergezeld van hun rijwiel (wat hen nog enig houvast gaf) nogal slingerend over de volle breedte van de rijbaan naar huis probeerden te komen.
Vaak wordt er nog lacherig gesproken over voorvallen waarbij de zuipschuiten door passanten aangemoedigd werden om te proberen toch op de fiets te stappen dat dan meestal niet meer lukte en de persoon zich dan ook nog eens bezeerde.
Zo zijn er dus ook in de diverse dorpsgemeenschappen vele personen die hun (Café) sporen hebben achtergelaten, meestal ook nog voorzien van een persoonlijk (huiselijk) leed want soms was er van de inhoud van het loonzakje na een cafébezoek niet veel meer over voor de nodige gezinskosten.
Als je eens rondvraagt over de capriolen van vroegere en nog bekende dorps-dronkenlappen, die ons al ontvallen zijn, dan komen de verhalen los en wordt er nog hartelijk om gelachen. Over hun zatlappen-klets gaan natuurlijk ook de nodige leuke en minder leuke voorvallen rond.
Over de diepere oorzaak van deze gewoonte van dit “volgieten” is geen onderzoek gedaan, mogelijk dat het aan de tijdgeest van toen heeft gelegen want velen moesten waarschijnlijk hun soms “moeilijke” thuissituatie verdrinken al waren ze er zelf misschien het meest schuldig aan.
Natuurlijk werd daar niet openlijk over gesproken dus houden we er maar op dat ze altijd veel dorst hadden en dat kan natuurlijk ook de reden geweest zijn van het veelvuldig innemen van de vele borreltjes of ander gebrouwen spul.
Een bekende plaatselijke waardin zei eens de onvergetelijke woorden tegen een bezoeker als er twee biertjes of borreltjes gedronken waren en er naar nog een drankje gevraagd werd: ”Ge kret er gin mer want ge kunt nou ginnen dorst mer hebbe”.
Dat hadden vroeger meer kasteleins moeten doen, dan was er waarschijnlijk op sommige plaatsen veel persoonlijk leed bespaard gebleven.
Gezellig een biertje drinken met de (stam)gasten is van alle tijden en dat moet kunnen op z’n tijd want ontspanning hoort erbij, maar de tekst van de plaat die de zanger Johny Hoes in de jaren zestig maakte over een kind die zijn vader uit de kroeg haalde en toezong: “Ach vaderlief toe drink niet meer” moeten we in deze tijd niet meer van toepassing laten zijn.
De tijdgeest van het maar volgieten als vroeger is gelukkig veranderd, maar nog steeds sluimerend aanwezig volgens een onderzoek wat onlangs gedaan is naar een explosieve toename van drankgebruik opvallend ook onder de oudere mensen. Zouden we naargelang we ouder worden meer dorst blijven krijgen? Of zou er een dieperliggende oorzaak zijn? Ik weet het niet, en hoef het ook niet te weten. Laten we allemaal tevreden mensen blijven die met mate(n) gezellig ons drankje blijven doen tot onze dorst voorbij is. Maar vooral blije (stam)gasten blijven voor iedereen.

Jan van de Schoot
Voorzitter KBO-Oirschot

DigiD, weet U hoe dat zit?

Zoals u ongetwijfeld wel heeft opgemerkt verandert de wereld in sneltreinvaart. We moeten met z’n allen digitaal gaan en dat valt niet altijd mee.
De mens wordt in toenemende mate niet meer als mens gezien maar als een nummer waarvan men intussen alles weet. Waar je ook loopt of waar je ook bent, het is bekend of je dat nou wilt of niet.
Hebt u ook al eens meegemaakt dat u een brief krijgt op naam waarbij men vervolgens niet aangeeft of u man of vrouw bent? Toch raar hè.
Binnenkort is het moment aangebroken dat men geen schriftelijke aangiftes meer kan doen of dat men rekeningen niet meer thuisgestuurd krijgt.
Bij bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar kunt u alleen nog maar via een Code uw gegevens en/of rekeningen inzien. Om deze documenten te kunnen bekijken dient u in te loggen met een persoonlijk aangemaakte digitale code; de z.g. DigiD-code. Ook krijgt u via uw computer, IPad of per telefoon een seintje dat er een “Bericht van de Overheid” voor u klaarstaat. U dient dat bericht dan middels diezelfde DigiD-code te openen om te kunnen zien welk (belangrijk) bericht u van wie heeft ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld de belastingdienst zijn of uw gemeente, uw zorgverzekeraar of een andere (overheids-)instantie. Tot nu toe krijgt u, nadat een digitaal bericht is verzonden, op verzoek ook nog wel een papieren versie. Maar die mogelijkheid gaat binnenkort verdwijnen en dan bestaat u voor de overheid alleen maar nog als digitaal persoon.
Als KBO willen wij u graag behulpzaam zijn bij deze komende veranderingen. Bijvoorbeeld door u de weg te wijzen bij het aanmaken van uw persoonlijke DigiD-code en verder wegwijs te maken in de snelle digitale wereld waarin we mee moeten. KBO-Oirschot gaat, bij voldoende deelname, starten met een korte cursus: “DigiD-code en hoe verder?”
Bij ons in D’n Inloop, het gebouw van onze KBO, waar men nog wel persoonlijk benaderd wordt, waar de MENS nog steeds centraal staat en waar men zich thuis voelt willen we u graag meenemen in de toekomst van die digitale wereld.
Want weet u dat, zodra u bij ons gebouw naar buitengaat, u meteen weer noodgedwongen moet instappen in die digitale trein want er is immers geen weg meer terug!
Betaalt u inmiddels al digitaal? Bent u op digitaal gebied bij de tijd? Ook met een DigiD?
Zo niet, laat u dan informeren over de cursussen van onze KBO. Onze docenten helpen u graag verder.
Wat was het gemakkelijk geweest als je kon zeggen: “Ik doe hier niet aan mee”, maar de trein is al op weg en we moeten allemaal mee.!!

Jan van de Schoot
Voorzitter KBO-Oirschot