Nieuws in het kortAgenda

Wlt u snel weten welke activiteiten er deze maand binnen onze vereniging zijn, klik dan op de agenda voor een compleet overzicht.

Nieuwe cursusseizoen start weer
Het cursusseizoen is weer begonnen. U kunt zich altijd aanmelden voor een cursus. Klik hier om u snel te informeren en aan te melden. Een cursus start zodra er voldoende cursisten zich hebben aangemeld. 

 

 


 

The Voice of Holland Senior.

In de loop van 2019 komt de memorabele dag dat er in ons land meer inwoners
50 plusser zijn dan de inwoners van onder de 50 jaar. Nooit eerder was er een groter inwonertal een z.g. Senior.
Onze senioren mogen niet alleen vanaf die leeftijd aansluiten als lid van onze vereniging, maar de lichamelijke en geestelijke ongemakken komen ook meestal na deze leeftijd bovendrijven, al dan niet ontstaan door een behoorlijk lichamelijk zwaarbelast werkzaam leven of een voorkomend geestelijk leed door het verlies van een naaste of maatschappelijk overkomen onheil.
Omdat dat er de komende jaren door de vergrijzing een enorme aanwas van senioren verwacht wordt, en door genoemde ongemakken steeds meer beroep op zorg, geestelijk zowel als lichamelijk gedaan gaat worden zal het beschikbare budget, zoals dat tegenwoordig heet, ieder jaar versneld gaan afnemen. Er zal omdat de tegenwoordige senior langer thuis moet blijven wonen, vanuit die situatie steeds meer een aanvraag komen betreffende medische en thuiszorg-zorg, poetshulpen en hulpmaterialen om onze senior mobiel te laten blijven om dit gegeven mogelijk maken.
Ik zal even, zover U dit nog niet weet een vergelijk maken van Uw eventuele aanvraag voor hulp met de uitzending van het programma “de Voice of Holland”.
U bent de kandidaat, en hebt hulp nodig in de vorm van een aanpassing in Uw woning.
Voor U ziet U 4 draaistoelen met daarop respectievelijk uw zorgverleners.

U geeft aan dat door het zware werk gedurende meer dan 40 jaren, de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van uw leven zo erg is aangetast dat U niet meer zonder hulp kunt functioneren en Uw partner of familie niet in staat is om U daarin adequaat bij te staan.
De 4 genoemde partijen gaan elkaar aankijken (voor U niet zichtbaar) wie zijn of haar potje geld gaat gebruiken om U op weg te helpen.
Zijn er leden van dit panel die bereid zijn U in hun team te willen draaien ze hun stoel naar U toe.
U bent er dan nog niet! U mag dan met hen een stapje verder naar de Battle!! Dit noemen ze dan een beetje verzachtend het “keukentafelgesprek” waar wordt gekeken of het wel zo erg is met Uw leven zoals door U bij uw aanmelding is verteld. Als het blijkt dat U daadwerkelijk die gevraagde hulp nodig hebt om thuis te kunnen blijven wonen, kunnen ze een hulp toekennen. Het is goed om bij Uw keukentafelgesprek enige (juridische) bijstand van een professionele KBO ondersteuner te hebben want goede en adequate hulp vanuit een steeds verder leeglopend budget moet goed en degelijk geregeld worden. En let U op: Een bekend spreekwoord zegt dat er meer Ratten zijn met stropdassen dan met staarten!! De zorg “Team”pot is steeds sneller leeg en de “kandidatenlijst” wordt alsmaar langer. Om op het begin van mijn betoog terug te komen dienen we als senioren vanuit onze grootste ouderenorganisatie onze stem luider te laten horen naar onze overheid voor een snellere en transparante toekenning van benodigde hulp zowel lichamelijk als geestelijk, zoals een tijdige opnamemogelijkheid bij dementie en goede hulpmiddelen om deel te kunnen blijven nemen van de samenleving. Misschien wordt dan onze “Gezamenlijke KBO Voice Senior” nog eens door ons gewonnen.

Jan van de Schoot
Voorzitter KBO-Oirschot