Nieuws in het kort


60 jarig jubileum
Klik op deze link om een indruk te krijgen middels aantal foto's van dit geslaagde feest.




Agenda

Wlt u snel weten welke activiteiten er deze maand binnen onze vereniging zijn, klik dan op de agenda voor een compleet overzicht.


Inschrijven voor cursussen.
Vanaf 1 december is de inschrijving voor het nieuwe seizoen weer geopend. Klik op het inschrijvingsformulier en stuur het in voor deelname.
Let op: gebruik niet het e-mailadres hieronder aan de website, maar gebruik alleen aanmelden@kbo-oirschot.nl. Dit voorkomt dat u denkt zich aangemeld te hebben en het Digitaal Leercentrum de aanmelding niet ontvangen heeft (of te laat).

De beschrijving van de cursussen vindt u hier.




 

 

 

               

Januari 2017

Beste mensen,

Namens het bestuur van KBO-Oirschot wil ik u allen een Gelukkig Nieuwjaar wensen. Dat**2017**voor ons allen een voorspoedig, gezond en vooral een vredig jaar mag worden.

Wij van KBO-Oirschot hebben weer een volle activiteitenkalender klaar dus rekenen we erop dat u allemaal weer spontaan meedoet. Met plezier gezamenlijk deelnemen aan onze activiteiten en sociaal met elkaar bezig zijn.

Velen van u hebben (alweer) goede voornemens voor dit komende jaar. Voornemens misschien om een (noodzakelijke) verandering aan te brengen in dit nieuwe levensjaar. Ik heb een mooi voornemen voor het komende jaar en misschien is het ook iets voor u.

Het is mee(de)leven tonen als het soms ongevraagd van toepassing is. Iets wat wij van nature moeilijk vinden om te doen maar soms kunnen we er niet omheen.
Het kan van iedereen gevraagd worden bij ziekte, het afscheid van een dierbare medemens of een ander persoonlijk onheil wat iemand is overkomen. Het is niet moeilijk als je jezelf maar kunt blijven. Ik bedenk hier maar enige voorbeelden…
Het eenvoudigste is om een kaartje te schrijven met een persoonlijk woordje om een steuntje in de rug te geven of die persoon een hart onder de riem te steken.

Persoonlijker is het om die ander een luisterend oor te geven, een aai over zijn bol, gewoon een arm om hem/haar heen of een knuffel. Soms zal dit natuurlijk tranen losmaken of spontaan een lach. Als de ander er maar steun aan heeft en weet dat er mensen zijn die met hun meeleven. Mee(de)leven hoeft niet een van de bovengenoemde handelingen te zijn, het kan ook belangrijk zijn dat je er persoonlijk bent als het nodig is en de broodnodige hulp geeft in een meestal plotselinge en ongevraagd moeilijke tijd.
De ontvanger is er altijd erg dankbaar voor.

Veel mensen kijken elk jaar weer tevreden terug op een jaar waarin ze hebben meegewerkt aan het welbevinden, levensgeluk en welzijn van hun medemens en hebben dit als persoonlijk levensmotto aangenomen. Ik vind dit een mooi voornemen. Doet u allemaal mee?
Dan wordt het voor iedereen persoonlijk een mooi, warm en waardevol 2017.

Wij als bestuur van KBO-Oirschot willen u hierbij nogmaals uitnodigen voor onze Nieuwjaarsreceptie die gehouden gaat worden op vrijdag 6 januari 2017 van 14.00 tot 16.00 uur in “d’n Inloop” waar wij u als bestuur graag willen ontmoeten om u persoonlijk een fijn Nieuwjaar toe te wensen.

 

Jan van de Schoot,
Voorzitter KBO-Oirschot.