Nieuws in het kortAgenda

Wlt u snel weten welke activiteiten er deze maand binnen onze vereniging zijn, klik dan op de agenda voor een compleet overzicht.Aanmelding
U kunt zich aanmelden door de invulling van het inschijfformulier wat u hier kunt downloaden. Klik daarvoor op deze link.


 

 

 


Gemist…….
tekst: Jan van de Schoot

In de tijd dat (bijna) alles geregeld kan worden door een verregaande automatisering zien we met lede ogen aan dat er door een ernstig tekort aan personeel onze samenleving helemaal ontspoort. Elke dag loopt het op onze grootste luchthaven, de spoorwegen en busverbindingen zodanig mis dat vele reizigers hun bestemming niet ofwel later bereiken. Verbinding gemist dus………….
Door het groeiend egoïsme, de snelheid waarin alles moet verlopen en mentaliteitsverandering van de huidige generatie, samen met de groeiende agressie tegen alles en nog wat, gecombineerd met een gebrek aan invulling van de ledige tijd voelen vele medemensen, vooral onze ouderen zich ondanks “dat bijna alles geregeld kan worden” buitengesloten en in combinatie met een ernstig gevoel van waarmoetditnaartoe-angst mist men de aansluiting in de maatschappij. Samen met een gebrek aan welbevinden gedijt het eenzaamheidsgevoel heviger en geeft men zich over aan algemene uitsluiting want men krijgt het gevoel dat men zogezegd niet meer mee telt, dus heeft men ook met de sociale omgeving zoals familie en kennissen weinig of geen contact meer. Een veel gehoorde opmerking van hen is dan ook” We dachten, geen nieuws is goed nieuws”
We kennen allemaal de hectiek bij situaties als er iemand wordt vermist en lange tijd onvindbaar is, de ontroostbaarheid van hen die vermiste persoon zo missen, wat weer in contrast staat van hen die dus niet gemist worden, niet vermist maar ook niet meer onder ons zijn, maar door ons vergeten zijn.
Daarom de vraag aan U: Hoe staat het eigenlijk met Uw verbinding naar uw naasten? Heeft U voldoende contact met hen die U dierbaar zijn? Zijn zij op de hoogte van Uw wel en Wee? Deze vraag is niet voor niets gesteld omdat er in de huidige tijd regelmatig medemensen soms weken lang overleden in hun (t)huis aangetroffen worden omdat de niet gemist worden door hun omgeving. Het moet verschrikkelijk zijn om te overlijden zonder aanwezigheid je dierbaren of vrienden. In deze tijd waarin vele mensen de aansluiting missen, bewust of door andere redenen is het schrijnend te noemen dat men niet naar elkaar omziet, men niet probeert contact te maken zodat diegene niet gemist wordt als er onverhoopt ongewild wat misgaat.
De slogan van dit jaar is dan ook” Laten we meer naar elkaar omkijken”
Hoe staat het met uw verbinding naar de samenleving? Bent U in de gezegende situatie dat U voldoende sociale contacten hebt middels een vereniging, familie of iets dergelijks die weten hoe uw levenssituatie is en dusdanig op de hoogte van uw levenswandel dat U niet gemist gaat worden als U even niet aanwezig bent. Laten we op elkaar letten en zelf zorgen dat we niet gemist worden.