Nieuws in het kort

Agenda

Wlt u snel weten welke activiteiten er deze maand binnen onze vereniging zijn, klik dan op de agenda voor een compleet overzicht.
 

 

 

               

Kleur en Geur !!!

 

Beste mensen.

’t Is weer september dus de R is weer in de maand. De R van Ruig weer, Regen en Rukwinden. We gaan zoals elk jaar aan de vitaminen. Niet alleen aan de vitamine C maar ook aan de vitamine R wel te verstaan. Vroeger was de letter R een levensregel van Rust, Reinheid en Regelmaat en dat geldt ook nu nog als een belangrijke stelregel voor iedereen, zeker nu we ouder worden. Ook de R van Rusteloosheid in het hoofd is bij veel mensen ieder najaar weer een storende factor als de bladeren weer gaan vallen. Normaliter is het iets wat wel weer over gaat.                                                                                                                                                       

Een andere rusteloosheid in het hoofd kan het begin zijn van dementie. De meest bekende vorm van dementie is Alzheimer. Een snel opkomende ziekte in deze tijd waar niet te licht over gedacht moet worden. Voor dit ziektebeeld bestaat geen vitamine R. Hier is sprake van de R van Realiteit. Doordat we allemaal ouder mogen worden en we mede door onze katholieke achtergrond als Babyboomers met zo’n groot aantal zijn is er de komende jaren een explosie van de ziekte Alzheimer te verwachten. Een ziekte die zich vooral uit in vergeetachtigheid, vervreemding, het niet meer duidelijk kunnen communiceren, de daardoor ontstane onmacht en soms ook een daaruit voortvloeiende boosheid en achterdocht. Het is
ook niet meer een ziekte die alleen voorkomt bij oude mensen. De eerste golf van relatief jonge ouderen met een diagnose van deze onomkeerbare ziekte is al bekend. 

En wie gaat er voor deze sterk groeiende groep medemensen zorgen?                                                                                                         
De zorg voor onze demente medemens gaat een bijna onmogelijke opgave worden. Veel van ons hebben nog een sociale omgeving zoals kinderen en familie maar ook die willen, durven of kunnen het niet op zich nemen. Wat kan je verwachten? Hoe moet je er mee omgaan? De ziekte dementie en Alzheimer kent vele vormen en mantelzorgers zijn niet altijd in staat de
zo belangrijke zaken als Rust, Reinheid of Regelmaat te geven aan hun dementerende medemens. Verzorgenden die met deze dillema’s zitten kunnen veel behandel-  en omgangsmethoden opsteken bij een Alzheimer Café. Een bijeenkomst waar bovenstaande moeilijke zaken worden besproken en waar men onder lotgenoten vrij is om eventuele vragen te stellen hoe de nodige rust te krijgen in het ondersteunen en bijstaan van de dementerende. Het is voor hen, maar ook voor jezelf of iemand in de directe omgeving die er mogelijk op korte termijn mee te maken krijgt een inspirerende bijeenkomst waar alle mogelijke voorkomende zaken aan bod komen. Een aanrader dus om eens zo’n bijeenkomst bij te wonen. Je bent er altijd welkom. Elke maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd door Alzheimer Nederland, werkgroep Oirschot-Best-Son in zalencentrum “t Zand aan de Bestseweg 52 te Oirschot.

Jan van der Schoot

Voorzitter KBO-Oirschot.

 

KBO Oirschot 60 jaar

Waar staat de KBO voor in de tegenwoordige tijd?

KBO Oirschot betekenis in ABC-vorm:

 1. Activiteiten om volgens de oprichtingsstatuten van 60 jaar geleden een zinvolle invulling te geven aan de tijd na het werkzame leven.
 2. Belangenbehartiging van de leden naar de overheden toe is in deze afgelopen 60 jaar een van de grootste uitdagingen geweest van onze KBO.
 3. Collectief. Door het grote ledenaantal van KBO-Brabant kunnen we collectief een vuist maken tegen de bezuinigingsplannen op het gebied van Zorg en Pensioenen.
 4. Draagvlak. Door de grote groei van onze vereniging hebben we voldoende draagvlak om aandacht te vragen voor een onbezorgde oude dag, en we vinden dat we dat verdiend hebben.
 5. Eenzaamheid, de nieuwe sociale armoede waar wij als de KBO de leden voor willen behoeden door activiteiten te organiseren, waar het samen doen belangrijk is.
 6. Feest!! 60 jaar lang volledige inzet voor de ouderenzorg dat mag gevierd worden.
 7. Grootste vereniging, KBO-Oirschot is de grootste vereniging van onze gemeente.
 8. Helpende handen. Als KBO-Oirschot doen we graag onze leden vooruithelpen met hun belastinginvulling en hebben we ook vrijwillige clientondersteuners om bijstand te verlenen bij de aanvraag van zorghulp.
 9. “Den Inloop” de huiskamer van onze KBO, waar we U graag verwelkomen voor uw ontspanning en een drankje.
 10. Jonge senioren, dagen we graag uit om lid te worden, en aan te sluiten bij onze KBO, om een nieuwe bij-de-tijdse impuls te geven aan onze vereniging.
 11. “K” de grote K van onze naamgever onze Katholieke kerk.
 12. Laagdrempelige organisatie. Wij als KBO zijn er voor onze leden, een club waar men zich thuis voelt en zichzelf mag en kan zijn in goede en slechte tijden.
 13. Medezeggenschap. Iedereen kan zijn idee voorleggen omtrent een mogelijk nieuwe activiteit, als het maar een mogelijk uitvoerbaar idee is.
 14. Nuttig.  Iedereen heeft recht op een zinvol en nuttige invulling van zijn vrije tijd, want dan gaat men zich gezonder en vrolijker voelen.
 15. Ouderen.  De meeste ouderen voelen zich (nog) niet oud! Als 50-plusser wil men nog van alles meemaken en invulling geven aan hun vrije tijd, zichzelf dienstbaar maken voor de samenleving door b.v. het bezorgen van eten bij minder mobiele mede-ouderen, een mooie en dankbare activiteit. 
 16. Participatie. Het moeilijke woord van de laatste tijd!! Door de wijziging in de z.g. sociaal domein moeten we zelf zo lang mogelijk de regie houden over ons eigen leven en actief voor elkaar blijven zorgen en blijven meedoen in de samenleving.
 17. De q staat voor de vele quukskes die er genuttigd worden in onze ontmoetingsruimte in den Inloop, dit als grapje!!
 18. Reisjes en uitstapjes.  Jaarlijks mogen we als KBO veel leden laten genieten van enkele mooie culturele uitstapjes zoals de voorjaars en zomerreisjes.
 19. Samenwerking. KBO-Oirschot heeft een zeer goede samenwerking met onze zustervereniging KBO-de Beerzen, waarmee we ook de Kring-Oirschot vormen voor ons hoofdbestuur KBO-Brabant in Den Bosch.
 20. Trots !!. Natuurlijk zijn we als KBO-Oirschot trots op onze vereniging die al zo lang de maatschappelijke veranderingen weerstaan heeft, nog steeds iedereen indien nodig een houvast geeft in deze tijd, een invulling voor zijn sociale leven geeft of een oplossing zoekt voor de mogelijke problemen.
 21. U de leden van onze KBO- U mag trots zijn om lid te zijn van zo’n mooie vereniging, en wij van het bestuur zijn dat natuurlijk ook!
 22. Vrijwilligers. Tegenwoordig kan geen enkele vereniging zonder vrijwilligers. Wij ook niet en zijn al onze vrijwilligers dan ook enorm dankbaar voor hun inzet.
 23. Welzijn. Wij als KBO zijn sinds de oprichting dan ook actief voor de belangen van U onze leden als het gaat om jullie welzijn, gezondheid en positie in de samenleving.
 24. De X staat voor de toekomst…. De toekomst laat ons allemaal in het ongewis.        Door de maatschappelijke veranderingen ook op godsdienstig gebied, en is het uiten onze katholiek geloof zoals het dragen van een kruisje in de toekomst niet meer geoorloofd, en waar de eens zo sociale samenleving naar toe waait.?
 25. De Y staat voor onze ijver die we elke dag weer ten beste geven om Uw vereniging zo goed mogelijk draaiende te houden.
 26. De Z staat voor Zestig