Nieuws in het kortAgenda

Wlt u snel weten welke activiteiten er deze maand binnen onze vereniging zijn, klik dan op de agenda voor een compleet overzicht.

Nieuwe cursusseizoen start weer
Het nieuwe cursusseizoen start weer midden september. Vanaf 1 augustus kunt u zich aanmelden voor de nieuwe cursussen. Klik hier om u snel te informeren en aan te melden. 

 

 


 


 


 

Beste mensen,

Namens het bestuur van onze KBO-Oirschot wil ik U allen een gelukkig Nieuwjaar toewensen.
Wij hopen dat Uw persoonlijke wensen op wat gebied dan ook in dit nieuwe jaar uit mogen komen. Voor ons ligt weer een heel jaar vol van levensmomenten die ons zullen vervullen met groot geluk of met veel persoonlijk leed en verdriet. Laten we er maar het beste van hopen en ervoor gaan.
Zo hebben wij als bestuur weer een mooi jaarprogramma samengesteld en hopen dat er ook voor U een passende activiteit bij is. Hopelijk een activiteit waarin U samen met andere leden aan kunt deelnemen en zodoende fijne sociale kontakten kunt leggen.
Wij van het bestuur hebben ook onze wensen. Omdat we in de afgelopen jaren afscheid hebben moeten nemen van enkele actieve bestuursleden hopen wij dat dit jaar er een paar betrokken leden zich zullen aanmelden om ons bestuur te komen versterken.
Wij als bestuur zien ons bestuur graag uitgebreid met een tweetal mensen om het mogelijk te maken onze taken beter te kunnen verdelen.
Misschien hebt U wel een idee voor een nieuwe activiteit, laat het ons even weten want het is voor ons belangrijk dat weten waaraan u graag deelneemt. Verder zullen we als KBO opkomen voor Uw persoonlijke belangen als senioren van onze gemeente, en wij hopen dat U allen dan ook veel mond tot mond reclame voor ons als KBO zult maken want onze club wil ook graag nieuwe leden blijven verwelkomen waardoor we een grootste vereniging van Oirschot kunnen blijven. Een vereniging waar iedere oudere zich verbonden en thuis voelt.
Een KBO organisatie die voor U klaarstaat nu de toekomst voor ons als ouderen door de vele veranderingen op zorg en welzijn een beetje zorgelijk is geworden waardoor we meer op elkaar aangewezen gaan worden om voor elkaar te zorgen.
Wij hebben de juiste mensen voor U als er hulp nodig is, dus schroom niet om hiervoor bijstand te vragen, zij zijn er ook voor U.
Wij rekenen natuurlijk ook dit jaar weer op uw enthousiaste deelname aan onze leuke activiteiten. U hebt hiervoor tenslotte weer een heel jaar om naar uit te kijken. Vanuit ons bestuur zeggen wij, graag gedaan!

Jan van de Schoot
Voorzitter KBO-Oirschot