Nieuws in het kort


60 jarig jubileum
Klik op deze link om een indruk te krijgen middels aantal foto's van dit geslaagde feest.
Agenda

Wlt u snel weten welke activiteiten er deze maand binnen onze vereniging zijn, klik dan op de agenda voor een compleet overzicht.


Inschrijven voor cursussen.
Vanaf 1 december is de inschrijving voor het nieuwe seizoen weer geopend. Klik op het inschrijvingsformulier en stuur het in voor deelname.
Let op: gebruik niet het e-mailadres hieronder aan de website, maar gebruik alleen aanmelden@kbo-oirschot.nl. Dit voorkomt dat u denkt zich aangemeld te hebben en het Digitaal Leercentrum de aanmelding niet ontvangen heeft (of te laat).

De beschrijving van de cursussen vindt u hier.
 

 

 

               

Oudejaarsconference 2016

Beste mensen.

Zoals meer dan 14 miljoen Nederlanders binnenkort een balans kunnen opmaken over hun jaar 2016 is het ook goed om even terug te kijken op ONS persoonlijke (bijna) afgelopen jaar. Heeft het voor ons persoonlijk of in onze familiekring gebracht wat we van het afgelopen jaar hadden verwacht? Natuurlijk was het op de meeste plaatsen weer een jaar zoals andere jaren met de jaarlijkse  terugkerende feestjes, verjaardagen, een geboorte, een communie of vormsel in de familie of misschien zelfs een huwelijk van onze kinderen of kleinkinderen en kijken we tevreden terug naar bijvoorbeeld de buurtbarbecue of een fijne vakantie. Was dit een herkenbare jaaromschrijving voor u dan was het voor u een jaar om blij op terug te kijken!. Of was het misschien voor u een jaar om weer snel te vergeten vanwege familiesores zoals een echtscheiding, ziekte of ander leed en ellende. Of nog erger, staat er nu op het eind van dit jaar 2016 bij u thuis onverwacht een stoel leeg aan de tafel vanwege een familielid in herinnering? In dat geval wens ik u van harte heel veel sterkte voor de komende feestdagen. Ook voor diegene die in het afgelopen jaar te horen hebben gekregen dat ze door een onomkeerbare ziekte zijn getroffen en weten dat het misschien hun laatste kerst- en feestdagen zullen zijn, veel sterkte gewenst in deze dagen maar blijf vooral geloven in de kracht en het wonder dat leven heet.   

Vorig jaar met de feestdagen waren er ook medemensen die dachten dat het hun laatste kerstfeest zou worden maar ze zijn gelukkig nog steeds onder ons. Ze hebben het afgelopen jaar nog bewuster meegemaakt en door de liefde van hun naasten het leven nog intenser beleefd. Over het Nederlandse weer van 2016 kunnen we kort zijn; GEEN winterkou, extreem NAT en dan weer een extreem HETE nazomer. Een mooie herfsttijd dat wel, maar wat betreft het weer een jaar dat we dus snel gaan vergeten.


Wat we niet snel zullen vergeten is het geweldige feest ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan van KBO-Oirschot. Een jubileumfeest waar allen dankbaar aan terug kunnen denken. Zoals het klimaat in de toekomst snel gaat veranderen lijkt het dat de wereld en zijn bewoners ook snel veranderen. De hedendaagse Brainport en kenniswereld gaat in sneltreinvaart vooruit en dit kan een voordeel zijn bijvoorbeeld op het vlak van o.a. de geneeskunde en andere instanties in de samenleving.
Maar het kan tevens ook weer een nadeel zijn omdat door de snelgroeiende digitalisering onze sociale samenleving kapot dreigt te gaan. Het opkomende egoïsme viert hoogtij, we kennen elkaar of willen elkaar niet meer kennen waardoor de eenzaamheid keihard toe slaat met alle gevolgen van dien. Door een nieuwe wet moeten we onze eigen (levens) regie gaan voeren en daardoor denkt men dat er minder verzorgenden nodig zijn om ons als ouderen te gaan ondersteunen bij ziekte en persoonlijke verzorging waardoor er nauwelijks nog een sociaal contact of controle bestaat. Daardoor maken wij ons als KBO-Oirschot zorgen over de toekomst van onze ouderen en de snelle opkomst van de nieuwe sociale armoede die we “Eenzaamheid” noemen. Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe? Dit liedje wordt elk jaar gezongen na de Oudejaarsconference en we hopen dat komend jaar voor ons allemaal een fijn en vooral een gelukkig jaar zal worden. Gevrijwaard van rampen en oorlog, persoonlijk leed zoals ziekte, verlies van een dierbare of eenzaamheid en dat we aan het einde van het jaar 2017 weer een positieve balans mogen opmaken en hopelijk kunnen terugkijken op weer een mooi jaar.
Voor U allen fijne feestdagen toegewenst.

 

Jan van de Schoot
Voorzitter KBO-Oirschot

 

Rectificatie!!
Helaas heb ik in de terugblik op ons 60 jarig jubileumfeest in de vorige nieuwsbrief een belangrijke vereniging  niet vermeld. De Zonnebloem heeft een flinke bijdrage geleverd tot het welslagen van ons feest op 6 oktober  jl. Natuurlijk wil ik dit bij deze rechtzetten en de mensen van de Zonnebloem alsnog hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet op deze dag.
Jan van de Schoot.