Nieuws in het kort


60 jarig jubileum
Klik op deze link om een indruk te krijgen middels aantal foto's van dit geslaagde feest.
Agenda

Wlt u snel weten welke activiteiten er deze maand binnen onze vereniging zijn, klik dan op de agenda voor een compleet overzicht.

Opgelet!
Voor de dagtrip op 31 mei vertrekt de bus:
. Spoordonk kerk, 08.00 uur
. Oirschot, de Enck/Rabo 08.15 uur
Zorg er voor op tijd te zijn!

 

 

 

               
HET KRUIS EN ONS GELOOF

Het kruis is een belangrijk teken in ons katholieke geloof. Alle kerkelijke gebouwen zijn uiterlijk herkenbaar door het kruis. Dat kan zijn op de toren(s) of tegen de gevels en wij zien dat dan als een huis van ons geloof en dat al eeuwenlang. Een kruisbeeld daar kijken we tegenop, aanbidden het en roepen het aan als we om hulp vragen. Voorafgaand aan onze gebeden slaan we een kruis en zeggen we in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige geest. De geestelijken zegenen na de katholieke diensten de gelovigen, wensen hun een vredig leven of zij zegenen tastbare zaken en vragen daarbij bescherming en behoud. Onze rozenkrans is ook voorzien van een kruisbeeldje als teken van ons geloof. Huwelijken worden doorgaans bezegeld en gezegend met het kruisteken. Door de jaren heen is het maken van een kruisteken een ritueel geworden en is het kruis in ons persoonlijke leven een belangrijk element geworden. Bij ons doopsel is het al begonnen met een kruisje met zalf op ons voorhoofd gevolgd door kruistekens bij alle verder toegediende sacramenten. Ook de ziekenzalving bij het afscheid van het leven staat in het teken van het kruis. Vroeger stond er op het graf meestal een eenvoudig kruis als herinnering aan een gelovig christenmens. Op veel plaatsen is er op de begraafplaats een calvarieberg aanwezig waar vandaan de gekruisigde Christus de wake houdt over de overleden gelovigen. De meeste kerkgebouwen zijn gebouwd in de vorm van een kruis met over het algemeen het hoofdaltaar gericht naar Jerusalem, de stad van de kruisiging van Jezus. In ons hele katholieke leven staat het kruis vele malen soms ongemerkt centraal en dient het als een teken waarmee we ons geloof uitdragen. In huis hangen we kruisbeelden als een uiting dat we gelovige mensen zijn. Op Aswoensdag mogen we het askruisje halen als teken van onze vergankelijkheid en in het verleden maakten we bij het aansnijden van ons dagelijks brood als zegening met het mes een kruisteken over de onderzijde van het brood en dankten we god voor de gaven. Ook geven we uiting aan ons geloof door het dragen van een kruisje om onze hals. De priesters dragen een kruisje op de revers van hun kleding. De Bisschop draagt een kruis op zijn borst en Jezus droeg het kruis tot zijn einde op de calvarieberg zoals iedereen ook zijn eigen kruis te dragen heeft. Men zegt wel eens ”ieder huisje heeft zijn kruisje” en meestal is dat ook zo. In tijden van nood worden we nederig, roepen we om hulp, slaan dan een kruis hopend op een verhoor van onze aanroepingen. En dat we hierbij onze emoties laten zien is geen schande. Je ziet ook soms sporters na het behalen van een topprestatie de handen ten hemel reiken en de Allerhoogste danken door het maken van een kruisteken. In deze moderne tijd waar vele mensen zoekende zijn naar een spirituele en persoonlijke geloofs-invulling zien we op Witte Donderdag op indrukwekkende wijze tijdens de ”Passion” vele mede-mensen, jong en oud, met daarbij ook nieuwe medelanders gezamenlijk een enorm kruis door een stad dragen als teken van verbondenheid met elkaar.
Met elkaar de kruisweg en het lijdensverhaal van 2000 jaar geleden opnieuw beleven. Samen met het kruis op zoek naar hoop of een houvast in het leven van 2017.
Het kruis zal zoals het al eeuwenlang geweest is, ook in deze tijd een plaats blijven behouden al is het maar als teken van verbinding tussen de mensen.


Jan van de Schoot
Voorzitter KBO-Oirschot